Follow
Захарченко Руслан
Захарченко Руслан
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Verified email at pntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методи зберігання зернових культур з автоматичним підтриманням необхідних параметрів
РВ Захарченко
Редакційна колегія, 0
1
Розробка диференціально-термічного аналітичного комплексу
ОГ Дрючко, БР Боряк, РВ Захарченко, ДП Плешкань, ДМ Саєвський
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2022
2022
Каталітично-активні покриття автомобільних структурованих конверторів на основі перовскитів лантаноїдів і перехідних елементів для систем керування відпрацьованими газами
ОГ Дрючко, НВ Бунякіна, РВ Захарченко, ДО Турченко, ОВ Уманець
Полтавський державний аграрний університет, 2021
2021
Формування каталітично активних шарів автомобільних структурованих конверторів на основі перовскитів лантаноїдів і перехідних елементів для систем керування відпрацьованими газами
ОГ Дрючко, НВ Бунякіна, РВ Захарченко, ДО Турченко, ОВ Уманець
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021
2021
Синтез компенсатора перехресних зв’язків моделі нагрівача зерносушарки
РВ Захарченко
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
2020
Синтез компенсатора взаємних впливів моделі виконавчого механізму зерносушарки
РВ Захарченко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2019
2019
Тестування та використання інтегрованого МНК
АМ Сільвестров, ГІ Кривобока, РВ Захарченко
Національний університет" Львівська політехніка", 2018
2018
PID Control of Hydraulic Turbine with Excitation and Synchronization Systems= ПІД керування гідравлічною турбіною з системами збудження та синхронізації
АІ Алзубаяді, ВП Дорогобід, МК Бороздін, РВ Захарченко
International Journal of Engineering & Technology, 2018
2018
Дослідження інтегрованого методу ідентифікації
AM Silvestrov, GI Kryvoboka, RV Zaharchenko
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2 (42), 55-56, 2017
2017
Дослідження процесу сушіння зерна в середовищі MATLAB
РВ Захарченко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Моделювання інтегрованого методу ідентифікації в середовищі MATLAB
АМ Сільвестров, РВ Захарченко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Дослідження інтегрованого методу ідентифікації
РВ Захарченко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017
2017
Дослідження інтегрованого методу ідентифікації: тези
РВ Захарченко
Державний університет телекомунікацій, 2017
2017
Застосування розв'язуючих мереж при розв'язанні контурів багатовимірних систем
РВ Захарченко
Державний університет телекомунікацій, 2017
2017
Моделирование и исследование интегрированного метода идентификации в среде Matlab
АН Сильвестров, ГИ Кривобока, РВ Захарченко
Електронiка та системи управлiння 1 (51), 49-52, 2017
2017
Research integrated identification method= Дослідження інтегрованого методу ідентифікації
АМ Сільвестров, ГІ Кривобока, РВ Захарченко
Національний авіаційний університет, 2017
2017
Research integrated identification method
AM Silvestrov, GI Kryvoboka, RV Zaharchenko
Electronics and control systems, 49-52, 2017
2017
Розв'язане керування багатовимірними системами
РВ Захарченко
Системи управління, навігації та зв'язку, 18-20, 2016
2016
Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення
РВ Захарченко
Системи управління, навігації та зв'язку, 20-23, 2016
2016
Моделювання процесу теплообміну через елементарний шар зерна
РВ Захарченко
Системи управління, навігації та зв'язку, 38-40, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20