Давид Шатірішвілі (Davyd Shatirishvili)
Давид Шатірішвілі (Davyd Shatirishvili)
Національна академія державного управління при Президентові України
Підтверджена електронна адреса в academy.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Savivaldybių transporto viešasis administravimas Ukrainos sostinėje remiantis į klientą orientuota paradigma
S Prylipko, N Vasylieva, D Shatirishvili, O Vasylieva
Viesoji Politika ir Administravimas 19 (4), 129, 2020
2020
Public Administration Of Public Transport Through Implementation Of An Information And Communication Mechanism
D Shatirishvili
World Science 2 (1 (53)), 16-21, 2020
2020
PuBLIC ADMInIsTRATIon oF MunICIPAL TRAnsPoRT In THE CAPITAL oF uKRAInE BAsED on THE CLIEnT-oRIEnTED PARADIGM
S Prylipko, N Vasylieva, D Shatirishvili, O Vasylieva
Public Policy and Administration 19 (4), 129-141, 2020
2020
Громадський електричний транспорт у плануванні сталої міської мобільності
ДА Шатірішвілі
Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : матер …, 2019
2019
Нормативно-правовое регулирование функционирования общественного наземного электротранспорта в Украине
Д Шатиришвили, Н Васильева
Legea si Viata, 18-21, 2019
2019
Забезпечення безпеки пасажирів у міському наземному громадському транспорті
ДА Шатірішвілі
Безпека в сучасному світі : матер. міжнар. наук. конф. (Дніпро, 27-28 верес …, 2019
2019
Застосування сервісного підходу у процесі розвитку системи функціонування міського наземного громадського електричного транспорту
ДА Шатірішвілі
Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно …, 2018
2018
Дослідження якості пасажирських перевезень міським наземним громадським електричним транспортом у столичному місті
ДА Шатірішвілі
Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура …, 2018
2018
Розвиток міського громадського транспорту: соціальний аспект
ДА Шатірішвілі
Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матер …, 2018
2018
Програмно-цільовий підхід при прийнятті управлінських рішень (на прикладі функціонування міського наземного електротранспорту)
ДА Шатірішвілі
Інвестиції: практика та досвід, 115-118, 2018
2018
Функціонування міського громадського транспорту через призму концепції сталого розвитку
ДА Шатірішвілі
Державне управління: теорія та практика: електронне наукове фахове видання …, 2017
2017
Зарубіжні практики функціонування трамваю як екологічного міського транспорту
ДА Шатірішвілі
Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка …, 2017
2017
Громадський транспорт як пріоритетний напрям сталого розвитку
ДА Шатірішвілі
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матер. Всеукр. наук.-практ …, 2017
2017
Муніципальний громадський транспорт як пріоритет розвитку міста
ДА Шатірішвілі
Українське суспільство: контури інновацій. Проблеми модернізації України …, 2017
2017
Перспективи розвитку громадського транспорту в місті Києві
ДА Шатірішвілі
Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних …, 2016
2016
Історична ретроспектива розвитку громадського транспорту в місті Києві
ДА Шатірішвілі
Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць …, 2016
2016
Сучасний стан функціонування громадського транспорту в містах України
ДА Шатірішвілі
Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17