Rudenko Nina / Руденко Ніна
Rudenko Nina / Руденко Ніна
Киїський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичні методи в психології: підручник
ВМ Руденко, НМ Руденко
К.: Академвидав 384, 7, 2009
742009
Межпородное скрещивание крупного рогатого скота
ИИ Черкащенко, НП Руденко
М.: Россельхозиздат, 75-76, 1978
591978
Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
Н Руденко
Нова педагогічна думка, 25-29, 2014
92014
Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу
NM Rudenko
Освітологічний дискурс, 171-184, 2014
52014
Некоторые вопросы подготовки педагога детской музыкальной школы к педагогической деятельности
ВИ Руденко, Н Руденко
Вопросы музыкальной педагогики.–М.: Музыка, 80, 1986
51986
Биохимический состав крови мясного скота в зависимости от физиологического состояния
НП Руденко, ГИ Безуглов, ВН Руденко
Докл. ВАСХНИЛ, 32-35, 1981
51981
Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
НМ Руденко
Київ, 2016, 0
5
Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі
Н Руденко
Початкова школа, 45-48, 2015
32015
Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
АО Сущук, НМ Руденко
Педагогика. Теория. Практика, 90-94, 2014
32014
Армія фашистського агресора: обличчя ворога
НМ Руденко
Український історичний журнал, 35-45, 1991
31991
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: педагогічні умови
Н Руденко
Педагогічний процес: теорія і практика, 63-68, 2016
22016
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н Руденко
Освітологічний дискурс, 92-104, 2020
12020
Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин
ОА Козлюк, НМ Руденко
Проблеми сучасної психології 36, 2017
12017
Розвиток вітчизняної математичної освіти на рубежі тисячоліть
НМ Руденко
Освітологічний дискурс, 169-176, 2016
12016
Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
НМ Руденко
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2016
12016
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДЕЯКИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ОО Терлюк, НМ Руденко
Педагогика Современная наука. Новый взгляд, 68-74, 2015
12015
К проблеме определения экологического дискурса
НС Руденко
Культура народов Причерноморья, 2014
12014
ЗВ'ЯЗОК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ПРОГРАМУВАННЯ ІЗ ПРЕДМЕТАМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
НО Руденко
Редакційна колегія, 330, 2010
12010
Сходознавча спадщина Чернігівщини
НМ Руденко
Східний світ, 28-32, 2010
12010
Участь калмиків у військових кампаніях російської армії на початку XVIII століття
Н Руденко
«Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та …, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20