Нонна Гарбуз
Нонна Гарбуз
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Технологія безпосереднього управління процесом виховання студента
ВЮ СТРЕЛЬНІКОВ
102012
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
2*2017
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
ВХ Далека, НВ Гарбуз, СП Шацький
Коммунальное хозяйство городов, 247-251, 0
2
Моделирование процессов износа контактного провода городского электротранспорта
ВМ Шавкун, ВИ Скурихин, НВ Гарбуз
CETERIS PARIBUS, 2015
12015
Системи автоматичного регулювання технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»(для студентів 4 …
СМ Єсаулов, ОФ Бабічева
12008
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів …
ВА Кашканов
ВНТУ, 2020
2020
Матеріалознавство та технологія матеріалів: конспект лекцій для студентів 2 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263–Цивільна безпека.
ВІ Скуріхін, НВ Гарбуз
2018
К вопросу о проблемах внедрения дистанционного обучения в учебный процесс
НВ Гарбуз, СА Закурдай, ВМ Шавкун
Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: збірник науково …, 2016
2016
Проблеми впровадження Moodle в навчальний процес
НВ Гарбуз, СО Закурдай, ВМ Шавкун
Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016 …, 2016
2016
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ВМ Шавкун, НВ Гарбуз, ОВ Мизяк, ВВ Чубенко
Велес, 54-58, 2016
2016
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж»(для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої …
ВХ Далека, КО Сорока, НВ Гарбуз
2010
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ „КРАМАТОРСЬКЕ ТТУ”
ОС Гордієнко, НВ Гарбуз, СП Шацький
Коммунальное хозяйство городов, 313-317, 2009
2009
Диплом учасника IV обласного конкурсу" Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом: машинобудування
ОО Верхуша
2009
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Правила експлуатації міського електричного транспорту»(для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7 …
ВХ Далека, ЛО Ісаєв, НВ Гарбуз, ВМ Шавкун
2009
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті»
ВХ Далека, НВ Гарбуз, ОС Гордієнко
2009
Конспект лекцій з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент»
ВХ Далека, НВ Гарбуз, ОС Гордієнко
2009
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві»
ОГ Клемешев, НВ Гарбуз
2009
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж»
КО Сорока, НВ Гарбуз
2009
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті»(для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6 …
ВХ Далека, ОС Гордієнко, НВ Гарбуз
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20