Подписаться
Оксана Гритенко
Оксана Гритенко
професор кафедри кримінально-правових дисциплін ДДУВС
Подтвержден адрес электронной почты в домене dduvs.in.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: тактика проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій
СВ Албул, СВ Андрусенко
Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018
452018
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей: окремі аспекти вдосконалення чинного кримінального законодавства
ВО Меркулова
Південноукраїнський правничий часопис, 24-30, 2015
212015
Дисциплінарна практика в жіночих кримінально-виконавчих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання: теоретичні та соціально-правові аспекти
ОА Гритенко
ВО Меркулової. Одеса: ОДУВС, 2015
152015
Means of psychophysiological indicators improvement of future law enforcement officers in the process of their speciality training
I Okhrimenko, N Lyakhova, V Horoshko, I Serednytska, S Okhrimenko, ...
Polish Medical Association, 2022
13*2022
Прогресивна система виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі: теоретичні та правові аспекти: монографія
ОА Гритенко
Одеса: Видавничій дім «Гельветика, 20-24, 2020
82020
Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі
ОА Гритенко
Одеський державний університет внутрішніх справ, 2020
62020
Дисциплінарна відповідальність як складова дисциплінарної практики: деякі теоретичні та законодавчі аспекти
ОА Грітенко, ОІ Плужнік
Південноукраїнський правничий часопис, 187-190, 2012
62012
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: теоретичні аспекти
ОА Гритенко
Боротьба з молодіжною злочинністю, 2013
52013
Співвідношення дисциплінарного стягнення та покарання як кримінально-правового інституту: теоретичні питання
ОА Гритенко
Південноукраїнський правничий часопис, 26-29, 2013
52013
Міждисциплінарні категорії «примирення»,«медіація»,«пробація»,«реституція»: теоретичні та законодавчі проблеми розмежування
ВО Меркулова, ОА Гритенко
Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and …, 2019
42019
Деякі проблеми виконанняі відбування покарання у виді арешту
Г Резніченко, О Гритенко
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 27 (5), 122-125, 2017
42017
Некоторые уголовно-правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по законодательству Украины
ОА Гритенко
42017
Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник
ВО Меркулова, ОА Гритенко, ГМ Собко
Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС 80, 13, 2006
42006
Проблеми осудності, неосудності, обмеженої осудності за кримінальним законодавством країн романо-германської правової системи
ВО Меркулова, ОА Гритенко
Південноукраїнський правничий часопис, 46-50, 2014
32014
Процес виправлення під час відбування покарання у виді позбавлення волі як елемент прогресивної системи: деякі законодавчі проблеми
ОА Гритенко
Південноукраїнський правничий часопис, 89-92, 2019
22019
Деякі проблеми встановлення джерел кримінального права України у правозастосуванні
ОА Гритенко
Одеса: ОДУВС, 2017
22017
Окремі питання щодо розвитку заохочувальних інститутів кримінально-виконавчого права України у порівнянні із законодавством інших держав
ОА Гритенко
Одеса: ОДУВС, 2015
22015
Поняття незакінченого злочину та його види, відмінність від добровільної відмови від злочину
ОА Гритенко, ВВ Томило
Південноукраїнський правничий часопис, 27-31, 2015
22015
Місце та роль способу вчинення злочину як ознаки основного складу злочину за вітчизняним та зарубіжним законодавством
ОА Гритенко, СМ Домусчи
Актуальні проблеми публічного та приватного права, 108-113, 2015
22015
Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання: окремі теоретико-правові аспекти
ОА Гритенко
Науковий вісник Львівськ. держ. унту внутр. справ, 396-404, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20