Підписатись
Батанова Тетяна Володимирівна; Batanova Tatiana
Батанова Тетяна Володимирівна; Batanova Tatiana
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародні стратегії економічного розвитку
ЮГ Козак, ВВ Ковалевский, ТВ Батанова, та ін.
Київ, ЦНЛ, 2009
352009
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу розвитку, монографія
ЮГ Козак, НС Логвінова, ТВ Батанова
Одеський національний економічний університет, 2012
282012
Методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників діяльності підприємства
ТВ Батанова
Вісник соціально-економічних досліджень, 79-83, 2014
232014
Особенности применения сбалансированной системы показателей в управлении предприятием
ТВ Батанова
Proceedings of International scientific conference «Formation of modern …, 2016
10*2016
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства
ТВ Батанова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління …, 2008
52008
Напрямки удосконалення діагностики фінансово-економічної стійкості підприємства
ТВ Батанова
Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні …, 2008
4*2008
Нове бачення правила позитивного значення чистого дисконтованого доходу для ефективних проектів
ВА Карпов, ТВ Батанова
Вісник соціально-економічних досліджень, 70-76, 2014
12014
Інтеграція реінжинірингу бізнес-процесів із збалансованою системою показників підприємства
ТВ Батанова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
НАПРЯМИ ПЕРЕБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ПРОГРАМОЮ РЕЛОКАЦІЇ
ТВ Батанова
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 56, 2022
2022
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БЕТОНУ В УМОВАХ ВІЙНИ
ТВ Батанова
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, 33, 2022
2022
Практичні аспекти розробки стратегічних карт для управлінського контролю на підприємстві
ТВ Батанова
Цифрова трансформація фінансового сектора економіки: зб. тез доповідей за …, 2020
2020
Напрями удосконалення управління виробництвом бетонних сумішей в Україні
ТВ Батанова
Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи …, 2018
2018
Построение комплекса системы сбалансированных показателей деятельности и реинжиниринга предприятия
ТВ Батанова
Електронний зб. матеріалів VI Міжнарод. науково-практич. конференції …, 2016
2016
Концептуальные основы интеграции реинжиниринга и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия: синергетический эффект
ТВ Батанова
Proceedings of International scientific conference «Modern transformation of …, 2016
2016
Управління стратегічним розвитком підриємства на основі збалансованої системи показників
ТВ Батанова
Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Економіка …, 2015
2015
The concept of the integration of reengineering and balanced scorecard of enterprise activity
ТВ Батанова
Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в …, 2015
2015
Теоретичні аспекти розробки збалансованої системи показників для управління промисловими підприємствами
ТВ Батанова
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів …, 2014
2014
Мировая экономика: в вопросах и ответах
ЮГ Козак, ВВ Ковалевский, ТВ Батанова
Одеський національний економічний університет, 2014
2014
Збалансована система показників як ефективний інструмент реалізації стратегії підприємства
ТВ Батанова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та …, 2013
2013
Сучасні аспекти управління процесно-орієнтованою організацією
ТВ Батанова
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 405-406, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20