Viktor Kaminskyi / Віктор Камінський
Viktor Kaminskyi / Віктор Камінський
ННЦ Інститут землеробства НААН/NSC "Agricultural institute of the NAAS Ukraine"
Подтвержден адрес электронной почты в домене zemlerobstvo.com - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Степ. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, ВП Ситник, АС Заришняк, ЄМ Лебідь, ВС Циков, ...
К.: Аграрна наука, 2010
75*2010
Бобові культури і сталий розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, ВФ Камінський, ВП Патика
Корми і кормовиробництво.–2003.–Вип 51, 3-6, 2003
592003
Значення погоднокліматичних умов у виробництві зернобобових культур в Україні
ВФ Камінський, АВ Голодна, СА Гресь
Корми і кормовиробництво.–2004.–Вип 53, 38-48, 2004
272004
Агрометеорологічні основи виробництва зернобобових культур в Україні
ВФ Камінський
Вісник аграрної науки, 20-25, 2006
252006
Значення зернових бобових культур та напрямки інтенсифікації їх виробництва
ВФ Камінський, ПС Вишнівський, СП Дворецька, ГА Василівна
Селекція та насінництво, 14-22, 2005
222005
Органічне землеробство-шлях до продовольчої безпеки
В Камінський
Віче, 58-61, 2014
202014
Оцінювання професійного ризику в галузях сільсько-господарського виробництва України
ГГ Гогіташвілі, ВФ Камінський, ВМ Лапін, ОВ Войналович
Вісник аграрної науки, 53-55, 2010
202010
Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур в Лісостепу України
ВФ Камінський
ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.01. 09/ВФ Камінський.–Вінниця, 2006.–48 с, 0
20
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Полiсся i захiдного регiону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ЯС Гуков, ГО Єресько, ПВ Кондратенко, ...
Урожай, 2004
192004
Інтенсифікація виробництва зернобобових культур в умовах Північного Лісостепу
ВФ Камінський, АВ Голодна, ДС Шляхтуров
Землеробство, 109-114, 2008
182008
Комплексний вплив факторів інтенсифікації на формування урожаю сої у Північному Лісостепу
ВФ Камінський
Вісник аграрної науки, 36-42, 2006
182006
До питання розв’язання білкової проблеми
ВФ Камінський, МО Петровський
Вісник аграр. науки, 12-14, 2003
172003
Стан та перспективи виробництва гороху в Україні
ВФ Камінський
Вісник аграрної науки, 22-25, 2000
172000
Формування продуктивності гороху за різних технологій вирощування
ВФ Камінський, СП Дворецька, ГМ Єфіменко
Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН, 66-69, 2004
142004
Strategy of development and implementation of crop rotation in Ukraine (part 1)
VF Kaminsky, B P.I.
Збірник наукових праць ННЦ "Інститут землеробства НААН", 3-9, 2014
122014
Формування продуктивності сої залежно від агротехнічних заходів в умовах північного Лісостепу України
ВФ Камінський, НП Мосьондз
Корми і кормовиробництво, 45-50, 2010
122010
Биологический круговорот органического вещества и элементов питания в короткоротационных севооборотах
ВФ Каминский, ДВ Литвинов, НН Шаронова
Достижения науки и техники АПК, 11-14, 2014
102014
Стратегія розвитку адаптивних систем землеробства і агротехнологій в Україні
ВФ Камінський
Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології… За ред.. д. с.-г …, 2013
102013
Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва
ВВ Адамчук, МІ Грицишин, ЯС Гуков, ВФ Камінський
К.: Аграрна наука, 2012
102012
Значення та шляхи стабілізації виробництва зернобобових культур в Україні
ВФ Камінський
3б. наук. праць Інституту землеробства УААН.–К.:[б. в.], 138-143, 2004
102004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20