Яковенко Роман Валерійович (Яковенко Роман Валерьевич, Roman Yakovenko)
Яковенко Роман Валерійович (Яковенко Роман Валерьевич, Roman Yakovenko)
Центральноукраїнський національний технічний університет (КНТУ), Central Ukrainian National
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна економіка: навч. посіб./Роман Яковенко
РВ Яковенко
Кіровоград:„Пік, 2009
432009
Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу
РВ Яковенко, РО Козенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
232010
Анотація курсу „Основи економічної теорії” для технічних спеціальностей
РВ Яковенко
23*
Економічна теорія : конспект лекцій. Частина друга
РВ Яковенко
23*
Економічна теорія : конспект лекцій. Частина перша
РВ Яковенко
23*
Економічна теорія : опорний конспект лекцій для студентів cпеціальностей „Менеджмент” та „Міжнародні економічні відносини”
РВ Яковенко
23*
Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи
РВ Яковенко
23*
Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Р. В. Яковенко. – Кіровоград : ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2007 …
РВ Яковенко
22*
Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник.
РВ Яковенко
22*
Технології продажу товарів
РВ Яковенко
21*
Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки: дис.... кандидата екон. наук: 08.00. 01
РВ Яковенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011
162011
Основи теорії економіки для технічних спеціальностей: навч. посіб/Роман Яковенко
РВ Яковенко
Кіровоград:„Поліграф-Сервіс, 2009
162009
Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки
РВ Яковенко
16*
Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки : дис. ... кандидата екон. наук : 08.00.01
РВ Яковенко
16*
Людський капітал та людський потенціал
РВ Яковенко
13*
Прикладні проблеми ринку праці України
РВ Яковенко
12*
Соціально-економічний механізм впливу на демографічні процеси, як головний чинник суспільного відтворення в умовах глобалізації
РВ Яковенко
11*
Соціально-економічний механізм впливу на демографічні процеси на мікрорівні
РВ Яковенко
11*
Соціально-економічний механізм впливу на демографічні процеси, як головний чинник суспільного відтворення в умовах глобалізації
РВ Яковенко
11*
Регіонально-географічні фактори соціально-економічного впливу на демографічні процеси
РВ Яковенко
10*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20