Монченко Олена
Монченко Олена
Національний авіаційний університет, доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретические основы информационно-измерительных систем
ВП Бабак, СВ Бабак, ВС Єременко, ЮВ Куц, НБ Марченко, ...
182014
Фазовый обнаружитель сигналов для ультразвукового неразрушающего контроля
ЕД Близнюк, ВС Еременко, ЮВ Куц, ИН Быстрая, ЕВ Монченко, ...
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 21-24, 2011
42011
Дослідження віконної обробки сигналів в задачах фазометрії
ЮВ Куц, ІМ Лапіга, ОВ Монченко
Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації, 16, 2008
32008
Современные информационные технологии в системах неразрушающего контроля
ВС Еременко, ЕФ Суслов, ЕВ Монченко
Вісник інженерної академії України, 113-116, 2007
32007
Методика оцінювання невизначеності вимірювання пружних констант матеріалів
ВМ Мокійчук, ОВ Монченко, ЮА Олійник
Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба, 2016
22016
Метод скрытой передачи данных в компьютеризированных информационно-измерительных системах
АВ Гопиенко, ЮВ Куц, ЕВ Монченко
Захист інформації, 107-111, 2011
22011
Експериментальне дослідження фазового способу ультразвукової товщинометрії
ЮВ Куц, ОВ Монченко
Матеріали VIII Міжнародної наук.-техн. Конф.“Авіа-2007”.-25-27 квітня 1, 11 …, 2007
22007
Статистичні характеристики випадкових величин і випадкових кутів
ВС Еременко, ЮВ Куц, ОВ Монченко, ЛМ Щербак
Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф.“Авіа 1, 11.28-11.31, 2006
22006
Определение дискретных характеристик сигналов ультразвукового контроля
ЕВ Монченко, EC Мельник
Системи обробки інформації, 97-99, 2016
12016
Використання ультразвукового двошкального способу для підвищення точності вимірювання товщини виробів
ОД Близнюк, ЮА Олійник, ВЮ Куц, ЮВ Куц, ОВ Монченко
Системи обробки інформації, 6-10, 2015
12015
Формирование потайных каналов передачи информации в компьютеризированных измерительных системах
АВ Гопиенко, ЮВ Куц, ЕВ Монченко
Системи обробки інформації, 123-126, 2012
12012
Ультразвуковое измерение толщины многослойных материалом и изделий
ЮВ Куц, ЕВ Монченко
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2008
12008
THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR DETERMINING VIBRATION STOCHASTIC FIELDS OF TECHNOLOGICAL COMPLEXES
GM N. Marchenko, O. Monchenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 38-47, 2019
2019
ADVANCED ULTRASONIC TESTING METHOD OF MATERIALS WITH SIGNIFICANT ATTENUATION
YO O. Derhunov, Yu. Kuts, O. Monchenko, S. Shenhur
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 54-61, 2018
2018
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу для підвищення точності виявлення сигналів
ЕВ Монченко, ВР Печена
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ, 109-111, 2017
2017
ОЦЕНИВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МОДУЛЯ ЮНГА
ВМ Мокийчук, ЕВ Монченко, ЮА Олейник
БелГИМ, 2016
2016
Дослідженняперетворювачів для діагностики стану печінки.
ОВ Монченко, ОА Кравченко
Національний авіаційний університет, 2014
2014
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ІМПУЛЬСУ СИГНАЛУ В ФАЗОВОМУ ВИЯВЛЯЧІ
ОВ Монченко, ВВ Левківська
Чернігівський державний технологічний університет, 2014
2014
Д ослідження фазового виявляча сигналів для ультразвукового неруйнівного контролю
ОВ Монченко
Системи обробки інформації, 48-52, 2014
2014
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРУ КОВЗНОГО ВІКНА У ФАЗОВОМУ ВИЯВЛЯЧІ
ОВ Монченко, ВВ Левківська
Чернігівський державний технологічний університет, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20