Шокарев Олександр Миколайович / Oleksandr Shokarev (ORCID 0000-0001-8646-4524)
Шокарев Олександр Миколайович / Oleksandr Shokarev (ORCID 0000-0001-8646-4524)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технічний сервіс в АПК : навч. посібник
СМ Грушецький, ІМ Бендера, СВ Кюрчев, ОМ Шокарев
2*2014
Технічні вимоги до різального пристрою рисозбирального комбайна очісувального типу та його польові дослідження
ОМ Шокарев, ММ Данченко
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2001
22001
Пояснювальна записка до дипломного проекту здобувача ступеня вищої освіти Бакалавр на тему:" Удосконалення технології мікрозрошення плодових кісточко-вих культур в умовах …
ДЮ Заволокін, СЛ Сушко, СЛ Сушко
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Передумови створення освітньо-професійної програми технічний сервіс машин та обладнання при підготовці бакалаврів
ВА Дідур, ВА Дидур, ОМ Шокарев, АН Шокарев
2019
Системний підхід при підготовці бакалаврів за освітньо-професійною програмою технічний сервіс машин та обладнання
ОМ Шокарев, АН Шокарев, ВА Дідур, ВА Дидур
2019
Організація та технологія технічного сервісу машин: навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей на освітніх рівнях «Бакалавр»,«Магістр»
ОМ Шокарев, АН Шокарев, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, СВ Кюрчев, ...
ТОВ «ФОРВАРДПРЕСС», 2019
2019
Експериментальні дослідження комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора
СВ Кюрчев, ОМ Шокарев, ОО Шокарев
Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської …, 2017
2017
Експериментальні дослідження взаємодії зрізаних стеблин з поверхнею валкоутворювача
ВА Дідур, КО Шегеда, ОМ Шокарев
Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської …, 2017
2017
Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння
ОО Шокарев, СВ Кюрчев, ОМ Шокарев
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Результат експерментальнх досліджень комбінованого діелектрчно-аероднамічного сепаратора насіння
ОО Шокарев, СВ Кюрчев, ОМ Шокарев
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 59068. Навчальний посібник “Технічний сервіс в АПК”
СМ Грушецький, ІМ Бендера, ОВ Козаченко, ЯМ Михайлович, ...
2015
Механіко-технологічні особливості взаємодії обчесаних стебел з робочими органами різального пристрою
ММ Данченко, ОМ Шокарев, КО Шегеда
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах …, 2015
2015
Механіко-технологічні особливості взаємодії різального пристрою
ММ Данченко, ОМ Шокарев, КО Шегеда
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
2015
Кінематичний аналіз транспортуючого механізму різального пристрою комбайну обчісувального типу
КО Шегеда, ММ Данченко, ОМ Шокарев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
2015
Технічний сервіс в АПК: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для студентів інжен. спец, на осв.-кваліф. рівні «Бакалавр» напрямку «Процеси, машини та обладнання …
СМ Грушецький, ІМ Бендера, ОВ Козаченко, ЯМ Михайлович, ...
2014
Аналіз пристроїв для сепарації обчесаного вороху сільськогосподарських культур
ОМ Шокарев, ОО Шокарев, КО Шегеда
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (4 …, 2014
2014
КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБОРА НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ УРОЖАЯ
ОМ Шокарев, АВ Шегеда, КО Шегеда
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 213-217, 2012
2012
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЗАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА КОМБАЙНА ОЧЕСЫВАЮЩЕГО ТИПА
ОМ Шокарев, АВ Шегеда, КО Шегеда
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 28-32, 2012
2012
Удосконалення різального пристрою комбайну обчісувального типу
ОМ Шокарев, АВ Шегеда, КО Шегеда
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2012
2012
Критеріальний підхід до проблеми ефективності збирання незернової частини врожаю
ОМ Шокарев, АВ Шегеда, КО Шегеда
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20