Дробко Е.В.
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне управління та державна політика у сфері лісових відносин: теоретичний аспект
ЕВ Дробко, ВМ Левківський
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 147-153, 2013
62013
Трудова міграція та українська діаспора за кордоном
ЕВ Дробко
Університетські наукові записки, 302-309, 2006
42006
Удосконалення організаційного механізму взаємодії органів державної влади та церкви в сфері реалізації свободи совісті та віросповідання в Україні
ЕВ Дробко, ТМ Іващук
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
32014
ТРУДОВА М1ГРАЦ1Я ТА УКРАНСЬКА Д1АСПОРА ЗА КОРДОНОМ
ЕВ Дробко
32006
Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України та створення інституту військового капеланства
Е Дробко
Демократичне врядування, 2014
22014
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління командою проекту»(для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності-8.18010013 …
ВО Мельман
2
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
12019
Публічне управління соціальним розвитком (укр.) Public management of social development (en.)
ЕВ Дробко
2021
Публічне управління в духовно-культурній сфері (укр.) Public administration in the spiritual and cultural sphere (en.)
ЕВ Дробко
2021
Неурядові організації в публічному управлінні (укр.) Non-governmental organizations in public administration (en.)
ЕВ Дробко
2021
Публічна служба (укр.) Public service (en.)
ЕВ Дробко
2021
Місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний словник
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, ІЯ Зима, ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, ...
НУВГП, 2020
2020
Методичні вказівки до проведення атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування …
ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ...
2020
Методичні вказівки до виконання та процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною …
ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ...
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю№ 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань …
ЛХ Тихончук, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ВІ Корбутяк
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю№ 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань№ 28 …
ЛХ Тихончук, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ВІ Корбутяк
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Державна служба" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АМ Валюх, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Місцеве самоврядування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АМ Валюх, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова
2020
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, АМ Валюх, ОР Антонюк, СЄ Антонова, ...
2020
Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комерційна робота на транспорті» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо …
ВС Сорока, ВО Дорощук
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20