Дробко Е.В.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне управління та державна політика у сфері лісових відносин: теоретичний аспект
ЕВ Дробко, ВМ Левківський
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 147-153, 2013
62013
Трудова міграція та українська діаспора за кордоном
ЕВ Дробко
Університетські наукові записки, 302-309, 2006
42006
Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України та створення інституту військового капеланства
Е Дробко
Демократичне врядування, 2014
22014
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
12019
Удосконалення організаційного механізму взаємодії органів державної влади та церкви в сфері реалізації свободи совісті та віросповідання в Україні
ЕВ Дробко, ТМ Іващук
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
12014
Методичні вказівки до проведення атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування …
ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ...
2020
Методичні вказівки до виконання та процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною …
ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ...
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю№ 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань …
ЛХ Тихончук, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ВІ Корбутяк
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю№ 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань№ 28 …
ЛХ Тихончук, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ВІ Корбутяк
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Державна служба" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АМ Валюх, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова
2020
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Місцеве самоврядування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АМ Валюх, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова
2020
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, АМ Валюх, ОР Антонюк, СЄ Антонова, ...
2020
Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комерційна робота на транспорті» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо …
ВС Сорока, ВО Дорощук
2019
Організація та управління діяльністю інформаційних установ (укр.) Organization and management information institutions' activities (en.)
ЕВ Дробко
2019
Публічна служба (укр.) Public service (en.)
ЕВ Дробко
2019
Організація державного апарату (укр.) Organization of the state apparatus (en.)
ЕВ Дробко
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна служба» для студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the …
ЄВ Дробко
2019
Право в публічному управлінні (укр.) Law in public administration (en.)
ЕВ Дробко
2019
Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна …
ЕВ Дробко
2019
Освітньо-професійна програма" Публічне управління та адміністрування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ЕВ Дробко
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20