Дробко Е.В.
НазваПосиланняРік
Державне управління та державна політика у сфері лісових відносин: теоретичний аспект
ЕВ Дробко, ВМ Левківський
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 147-153, 2013
52013
Трудова міграція та українська діаспора за кордоном
ЕВ Дробко
Університетські наукові записки, 302-309, 2006
42006
Удосконалення організаційного механізму взаємодії органів державної влади та церкви в сфері реалізації свободи совісті та віросповідання в Україні
ЕВ Дробко, ТМ Іващук
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
22014
Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців збройних сил України та створення інституту військового капеланства
ЕВ Дробко
Демократичне врядування, 2014
12014
Організація та управління діяльністю інформаційних установ (укр.) Organization and management information institutions' activities (en.)
ЕВ Дробко
2019
Публічна служба (укр.) Public service (en.)
ЕВ Дробко
2019
Організація державного апарату (укр.) Organization of the state apparatus (en.)
ЕВ Дробко
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна служба» для студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the …
ЄВ Дробко
2019
Право в публічному управлінні (укр.) Law in public administration (en.)
ЕВ Дробко
2019
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
2019
Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна …
ЕВ Дробко
2019
Методичні вказівки для проходження стажування студентами магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та …
ІЛ Сазонець, ЕВ Дробко
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Право в публічному управлінні» для студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування …
ЕВ Дробко
2018
Методичні вказівки для проведення державного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, АЛ Шинкарук
2018
Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за кордоном (укр.) External Labor Migration of Citizens of Ukraine. Employment Abroad (en.)
ЕВ Дробко
2017
Робоча програма з дисципліни" Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за кордоном" для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline" External …
ЕВ Дробко
2017
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ДУХОВНОЇ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ
ЕВ Дробко
Стратегія і тактика державного управління, 74-82, 2016
2016
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Місцеві державні адміністрації» студентами напряму підготовки 6.020105 …
ЕВ Дробко, ЯП Цецик
2016
РОЛЬ ТНК НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE INTERNATIONAL MARKET OF TECHNOLOGY TRANSFER
О Вільямсон, Е Гекшер, М Кассон, Р Коуз, Ч Кінделбергер, К Іверсен, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 175, 2016
2016
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання
ВІ Корбутяк, ЕВ Дробко, ЛО Маланчук
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20