Анатолій Черенков
Анатолій Черенков
Державна установа Інститут зернових культур НААН України
Підтверджена електронна адреса в institut-zerna.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / редкол. : М.В. Зубець (голова) та ін.
МВ Зубець, ЮФ Мельник, ВП Ситник, ЮЯ Лузан, МД Безуглий, ...
К.: Аграрна наука, 2010
77*2010
Кукуруза: биотехнологические и селекционные аспекты гаплоидии:[монография]
ТМ Сатарова, ВЮ Черчель, АВ Черенков
452013
Шляхи підвищення зернової продуктивності озимої пшениці в умовах північної підзони Степу України
АВ Черенков, АД Гирка
Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН.–Дніпропетровськ, 36-39, 2005
162005
Оптимизация сроков посева кукурузы в зависимости от гидротермических условий
ВС Циков, ВП Бондарь, АВ Черенков
Кукуруза и сорго, 6-8, 1998
161998
Сортова реакція сої різних груп стиглості на способи сівби і норми висіву при різних погодних умовах
АВ Черенков, СФ Артеменко, ОВ Ільєнко
Зб. наук. праць Вінницького ДАУ.–2004.–Вип 52, 114-116, 2003
142003
Особливості росту та розвитку рослин озимої пшениці залежно від попередників, строків сівби та норм висіву насіння в умовах Присивашшя
АВ Черенков, ОІ Желязков, ІВ Костриця
АВ Черенков, ОІ Желязков, ІВ Костиря, 33-34, 2008
132008
Зимостійкість рослин озимого ячменю залежно від строків сівби в умовах північної частини Степу
АВ Черенков, АС Бондаренко, РВ Бенда
Агроном, 82-84, 2011
122011
Зимостійкість рослин озимого ячменю залежно від строків сівби в умовах північної частини Степу
АВ Черенков, АС Бондаренко, РВ Бенда
Бюлетень Інституту зернового господарства УААН, 23-27, 2010
122010
Пшениця озима - розвиток та селекція культури в історичному аспекті
АВ Черенков, ІІ Гасанова, ММ Солодушко
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 3-6, 2014
112014
Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти (рекомендації)
АВ Черенков, МС Шевченко, ВЮ Черчель, БВ Дзюбецький, ...
ТОВ "Роял Принт", 2011
10*2011
Комплексное применение средств химизации и продуктивность люцерны
АВ Черенков, СМ Крамарев, МЯ Балахтар
Кормопроизводство 2, 28-32, 1995
101995
Наукове обгрунтування адаптивної технологiї вирощування люцерни на корм та насiння в пiвнiчному Степу України
АВ ЧЕРЕНКОВ
10
Основні фактори стабілізації родючості ґрунтів в адаптивних системах землеробства Степу
АВ Черенков, МС Шевченко, ЄМ Лебідь
Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології, 68-84, 2013
72013
та iн. Сорговi культури: технологiя, використання, гiбриди та сорти (Рекомендацiї)/За ред. ЛО Клименка
АВ Черенков, МС Шевченко, БВ Дзюбецький
72011
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / редкол. : М.В. Зубець (голова) та ін.
М.В. Зубець, Ю.Ф. Мельник, В.П. Ситник, Ю.Я. Лузан, М.Д. Безуглий, А.В ...
К.: Аграрна наука, 2010
7*2010
Особливості вирощування озимої пшениці у Степу України
ЄМ Лебідь, АВ Черенков, ММ Солодушко
Науково-технічний бюлетень МІП імені ВМ Ремесла.–Випуск 8, 335-344, 2008
72008
Технологічні аспекти вирощування озимо пшениці в північному Степу
АВ Черенков, МІ Пихтін, ЮВ Бабіч, ММ Солодушко, АД Гирка
Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН.–Дніпропетровськ, 176-183, 2005
72005
Кормова та насіннєва продуктивність покривних і безпокривних посівів люцерни
АВ Черенков, ОО Андрієнко
Корми і кормовиробництво: міжв. наук. зб.—Вінниця: Тезис, 27-33, 2003
72003
Ранний беспокровный посев люцерны
АВ Черенков
Земледелие, 12, 1998
71998
Зернобобові культури : сучасні технології вирощування (монографія)
АВ Черенков, АІ Клиша, АД Гирка, ОО Кулініч
«Акцент ПП», 2014
6*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20