Ольга Марченко / Olha Marchenko
Ольга Марченко / Olha Marchenko
Кафедра економіки підприємства, Університет ДФС України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
теорія, методологія, практика: монографія/ Ярошенко ФО, Мельник ПВ в т.ч. Марченко О.І.
Р податкової системи України
К.: Міністерство фінансів України, 2011
442011
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, МО І.
К.: Міністерство фінансів України, 2011
162011
Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств
О Марченко, В Ткаченко
Економіст, 13-17, 2013
142013
Інвестиційний податковий кредит як стимул до нарощування випуску інноваційної продукції в Україні
ОІ Марченко, ГС Мельничук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 362-366, 2013
92013
Сучасний стан та тенденції розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс]
ОІ Марченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/inek/2012_6/54. pdf, 2012
72012
Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності
ОІ Марченко
Економіка та держава, 33-36, 2009
72009
Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід
МРВ Марченко ОІ
Фінансовий простір., 2015
52015
Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій
МОІ Мельничук ГС
Формування ринкових відносин в Україні, 2017
42017
Роль амортизації у стимулюванні інноваційної активності: зарубіжний досвід
ЛМ Гаєвська, ОІ Марченко
Науковий вісник національного університету ДПС України, 47, 2009
42009
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку
ПВ Пашко, ЛЛ Лазебник, ЮВ Кіндзерський, ЯВ Белінська, ВГ Бодров, ...
Університет державної фіскальної служби України, 2019
32019
Інвестиційний податковий кредит як засіб стимулювання інноваційної діяльності
ОІ Марченко
Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. rusnauka. com/12_KPSN _2009 …, 0
3
Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств
ОІ Марченко
Нац. ун-т держ. податкової служби України. Ірпінь, 2010, 0
3
Теоретичні аспекти інновацій
ОІ Марченко
Сталий розвиток економіки: Інноваційно-інвестиційна діяльність, 17, 2012
22012
Сучасний стан та тенценції розвитку малого бізнесу
ОІ Марченко, ЄО Дверницька
Наука и технологии: шаг в будущее–2010.–Серия: Экономические науки//www …, 0
2
МІЖНАРОДНА ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ОІ Марченко
ББК 65.261. 4 (4) я431 Р45, 103, 0
2
Зелена економіка: теоретичні аспекти
МВО Марченко ОІ
Східна Європа: економіка, бізнес та управління., 2019
12019
Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
МОІ Гаєвська ЛМ
Ірпінь., 2018
12018
Світовий розвиток соціального підприємництва: правовий, нормативний та податковий аспекти
ОІ Марченко, СВ Богдан
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 23-27, 2016
12016
Огляд підходів до визначення поняття інновація
ОІ Марченко, ЯП Саєнко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
12016
Підприємництво та його оподаткування
ЛМ Гаєвська, ОІ Марченко, ТВ Паєнтко
К.: ЦУЛ, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20