Ольга Марченко / Olha Marchenko
Ольга Марченко / Olha Marchenko
Кафедра економіки підприємства, Університет ДФС України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
теорія, методологія, практика: монографія/ Ярошенко ФО, Мельник ПВ в т.ч. Марченко О.І.
Р податкової системи України
К.: Міністерство фінансів України, 2011
482011
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, МО І.
К.: Міністерство фінансів України, 2011
132011
Інвестиційний податковий кредит як стимул до нарощування випуску інноваційної продукції в Україні
ОІ Марченко, ГС Мельничук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
112013
Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств
О Марченко, В Ткаченко
Економіст, 13-17, 2013
102013
Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності
ОІ Марченко
Економіка та держава, 33-36, 2009
82009
Сучасний стан та тенденції розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс]
ОІ Марченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/inek/2012_6/54. pdf, 2012
62012
Роль амортизації у стимулюванні інноваційної активності: зарубіжний досвід
ЛМ Гаєвська, ОІ Марченко
Науковий вісник національного університету ДПС України, 47, 2009
42009
Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід
ОІ Марченко, РВ Моткалюк
Фінансовий простір., 2015
32015
Інвестиційний податковий кредит як засіб стимулювання інноваційної діяльності
ОІ Марченко
Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. rusnauka. com/12_KPSN _2009 …, 0
3
Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємства
ОІ Марченко
Нац. ун-т держ. податкової служби України. Ірпінь, 2010, 0
3
Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій
ГС Мельничук, ОІ Марченко
Формування ринкових відносин в Україні, 2017
22017
Теоретичні аспекти інновацій
ОІ Марченко
Сталий розвиток економіки: Інноваційно-інвестиційна діяльність, 17, 2012
22012
Сучасний стан та тенценції розвитку малого бізнесу
ОІ Марченко, ЄО Дверницька
Наука и технологии: шаг в будущее–2010.–Серия: Экономические науки//www …, 0
2
МІЖНАРОДНА ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ОІ Марченко
ББК 65.261. 4 (4) я431 Р45, 103, 0
2
Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
ЛМ Гаєвська, ОІ Марченко
Ірпінь., 2018
12018
Огляд підходів до визначення поняття інновація
ОІ Марченко, ЯП Саєнко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
12016
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку
ПВ Пашко, ЛЛ Лазебник, ЮВ Кіндзерський, ЯВ Белінська, ВГ Бодров, ...
Університет державної фіскальної служби України, 2019
2019
Зелена економіка: теоретичні аспекти
ОІ Марченко, ВО Мамалига
Східна Європа: економіка, бізнес та управління., 2019
2019
Підприємницька діяльність
ЛМ Гаєвська, ОІ Марченко
Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України–Ірпінь., 2019
2019
Мито як інструмент зовнішньоекономічної діяльності та його роль в митній політиці України
ОІ Марченко, АС Моргуненко
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»., 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20