Підписатись
Тетяна Дупляк / Tetiana Dupliak
Тетяна Дупляк / Tetiana Dupliak
Державний торговельно-економічний університет / State university of trade and economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виставковий бізнес: монографія
ТІ Ткаченко, ТП Дупляк
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
152016
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко
КНТЕУ, 2013
142013
Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання
ТП Дупляк, ІЯ Антоненко
Економічний часопис ХХІ, 74-78, 2013
10*2013
Vystavkovyi biznes [Exhibition business]
T Tkachenko, T Dupliak
Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet (in …, 2016
82016
Інтернет технології у виставковій діяльності
Т Дупляк
Маркетинг в Україні, 26-29, 2008
72008
Vystavkova diialnist v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yikh rozviazannia [Exhibition activity in Ukraine: state, problems and ways of their solution]
IY Antonenko, TP Dupliak
Ekonomichnyi chasopys XXI [Economic magazine XXI], 1, 2013
52013
Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку
Т Ткаченко, Т Дупляк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
52008
National brand of Ukraine
A Mazaraki, S Melnychenko, T Melnyk, T Tkachenko, A Hladkyi, S Bai, ...
42018
Рейтингова оцінка регіонального рівня розвитку виставкової діяльності в Україні
Т Ткаченко, Т Дупляк
Товари і ринки, 30-37, 2009
42009
Internet-tekhnolohii u vystavkovii diialnosti [Internet technologies in exhibition activities]
T Tkachenko, T Dupliak
Marketynh v Ukraini 3, 23-28, 2008
42008
Інтернет технології у виставковій діяльності
Т Ткаченко, Т Дупляк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
42008
Організаційно - правові засади державного регулювання виставкової діяльності в Україні
ТП Дупляк
Ефективна економіка, 2015
32015
Rating evaluation of regional exhibitions development in Ukraine
T Tkachenko, T Dupliak
Tovary i rynky (Goods and Markets) 2, 30-37, 2009
32009
Zabaldina Yu.(2020). Event industry and tourism in the world economy
T Tkachenko, T Dupliak
Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics 4, 55-63, 0
3
Digitalisation as a tool of tourism recovery in european union in post-COVID-19
С Мельниченко, Т Ткаченко, Т Дупляк
Financial and credit activity problems of theory and practice 6 (41), 427-436, 2021
22021
Vystavkovyy biznes: Monohrafiya [Exhibition business: Monograph]
TI Tkachenko, TP Dupliak
Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un 244, 2016
22016
Оцінка ефективності функціонування віртуальних виставок
ТП Дупляк
Тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф.[«Реклама в Україні: інтеграція …, 2010
22010
Reitynhova otsinka rehionalnoho rivnia rozvytku vystavkovoi diialnosti v Ukraini [Rating evaluation of regional exhibitions in Ukraine]
T Tkachenko, T Dupliak
Tovary i rynky, 30-37, 2009
22009
Державна системи с татистичного спостереження за виставковою діяльністю України: стан та проблеми
ТП Дупляк
Статистика України, 44 – 50, 2007
22007
Конвергентність ринку туристичних послуг
Т Ткаченко, Т Дупляк
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 32–41-32–41, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20