Елена Лейба
Елена Лейба
Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Якість кримінального процесуального законодавства – необхідна умова законності правозастосування
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників …, 2016
2016
Ціннісна роль тлумачення у переборенні правової визначенності норм кримінального процесуального права
ЛО А.
Юридична осінь 2016 року: зб. тез доповідей танаукових повідомлень …, 2016
2016
Щодо гносеологічних меж правової визначенності кримінальному провадженні
ЛО А.
Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування : тези доп …, 2016
2016
Legislative Flaws: Characteristic Features and Separation from Other Legal Phenomena
EA Leiba
Probs. Legality 135, 225, 2016
2016
Окремі аспекти досвіду ЄС у сфері запобігання злочинності
ЛО А.
Міжнародний досвід запобігання і протидії злочинності та його імплементація …, 2015
2015
Проблеми нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2014
2014
Повідомлення про підозру – новий інститут кримінального провадження
ЛО А.
Актуальні проблеми юридичної науки :збірник тез Міжнародної науково …, 2013
2013
Значення повідомлення про підозру для кримінального провадження
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2013
2013
Деякі аспекти кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або визнання невинуватості
ЛО А.
Матеріали І Всеукраїнської наукової конфереціі «Теорія та практика сучасної …, 2013
2013
Кримінальна відповідальність слідчого за невиконання вказівок прокурора
ЛО А.
«Треті харківські студентські кримінально-правові читання» : тези доповідей …, 2013
2013
Особенности судебного контроля в уголовном судопроизводстве
ЛЕ А.
Традиции и новации в системе современного российского права: Сборник тезисов …, 2013
2013
Адміністративний судовий контроль
ЛО А.
Правова система України: проблеми теорії та практики. Збірка тез доповідей …, 2012
2012
Конституційний судовий котроль
ЛО А.
Цінності сучасного конституціоналізму .V Тодиківські читання.Збірка тез …, 2012
2012
Особливості застосування домашнього арешту за проектом кримінально-процесуального кодексу України
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2012
2012
Сущность судебного контроля в уголовном судопроизводстве
ЛЕ А.
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012», 2012
2012
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (стаття 379 КК Укаїни)
ЛО А.
XI Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні …, 2012
2012
Принцип паритетності судової влади
ЛО А.
Збірник тез наукових доповідей за матеріалами Всеукраїнського конкурсу …, 2012
2012
Роль судебного контроля в осуществлении судебной власти
ЛЕ А.
Традиции и новации в системе современного российского права: Сборник тезисов …, 2012
2012
Законодавчі гарантії діяльності органів правосуддя в чинному Кримінальному кодексі України
ЛО А.
// Правова система України : проблеми теорії та практики : збірник тез …, 2011
2011
Поділ влади як основа принципу паритетності судової влади
ЛО А.
Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави:матер …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20