Ярослав Адаменко
Ярослав Адаменко
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа,
Verified email at nung.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація
ЯО Адаменко
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006
342006
Структура будови баз даних екологічної інформації
ЯО Адаменко
Нетрадиційні енергоресурси та екологія України.–К.: Манускрипт, 111-123, 1996
251996
Екологія міста Івано-Франківська
ОМ Адаменко, ЄІ Крижанівський, ЄМ Нейко, ГГ Русанов, ОМ Журавель, ...
Івано-Франківськ: Сіверсія МВ 200, 2004
222004
Оцінка впливів освоєння нафтогазоконденсатних родовищ на навколишнє середовище
ЯО Адаменко, ТВ Кундельська, ММ Николяк
ІФНТУНГ, 2005
132005
Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів
ОМ Адаменко, ЯО Адаменко, ЛВ Міщенко, ОМ Журавель, ...
Український географічний журнал, 22-32, 2004
122004
та ін. Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону
ОМ Адаменко, ЯО Адаменко, ВО Булмасов
К.: Манускрипт, 1996
121996
The Methodology of Decision-Making within Procedures of Environmental Impact Assessments
MC Ya. Adamenko
Wulfenia multidisciplinary ISI Journal (IF 0,267) 23 (6), 377-384, 2016
9*2016
Оцінка впливів на навколишнє середовище
ЯО Адаменко
Івано-Франківськ: Супрун ВП, 2014
92014
Досвід проведення демонстраційного проекту ОВНС в Івано-Франківській області
ЯО Адаменко
Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє …, 2002
82002
регіоні: наукова монографія/ОМ Адаменко, ЯО Адаменко, ЛМ Архипова, МЗ Хащак (Рего) та ін.; за ред. ОМ Адаменка, ЯО Адаменка
Е безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013
52013
Програма охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року
ЯО Адаменко, ММ Приходько, ВФ Головчак
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 4-14, 2012
52012
Оцiнка впливiв техногенно небезпечних об’єктiв на навколишнє середовище: науково-теоретичнi основи, практична реалiзацiя
ЯО Адаменко
52006
До процесу оцінки впливів на навколишнє середовище
ЯО Адаменко, ОГ Калінкін
Нафтова і газова промисловість, 60-62, 1999
51999
Прогноз екологічних наслідків побудови МГЕС на р. Прут
ЛМ Консевич, ЯО Адаменко
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2004
42004
Оцінка впливу антропогенного комплексу «Буковель» на водне середовище
ЯО Адаменко, ЛМ Консевич
Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія».–Івано …, 2004
42004
Стан техногенно-екологічної безпеки довкілля та подолання складної екологічної ситуації на Прикарпатті
ЯО Адаменко
Геологія і геохімія горючих копалин.–Львів, 140-146, 2003
42003
Структура будови баз даних екологiчної iнформацiї
ЯО Адаменко
Нетрадицiйнi енергоресурси та екологiя України, 111, 1996
41996
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
ЯО Адаменко, ОМ Мандрик, ММ Приходько
32013
Методика складання екологічних карт
ОМ Адаменко, ЯО Адаменко, ЛВ Міщенко, ДО Зорін, НО Зоріна
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 14-19, 2012
32012
Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище
ЯО Адаменко
Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 58-63, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20