Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
УДПУ ім. П. Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
682004
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
Павла Тичини. Умань, 2011
652011
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій
ОА Комар
РВЦ «Софія», 2008
572008
Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ
ОІ Пометун, ОА Комар
Умань: РВЦ «Софія, 18-21, 2007
452007
Навчання школярів за інтерактивними методами
О Комар
Рідна школа, 57-60, 2006
362006
Викладання за інтерактивними технологіями
О Комар
Рідна школа 10, 48-51, 2006
212006
Інтерактивна технологія в підготовці майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика: монографія
ОА Комар
Умань: ПП Жовтий 326, 2010
202010
Модернізація сучасного навчально-виховного процесу
ОА Комар
192005
Застосування інтерактивних технологій–один із напрямків удосконалення навчального процесу
О Комар
Школа, 64-67, 2006
122006
Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання
ОА Комар
Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті …, 2005
122005
Формування у студентів умінь здійснювати інтеграцію змісту навчальних предметів на уроках в початковій школі
ОА Комар
Видавництво УДПУ імені МП Драгоманова, 1996
111996
Теоретичнi та методичнi засади пiдготовки майбутнiх вчителiв початкової школи до застосування iнтерактивної технологiї: дис. на здобуття наукового ступеня докт. пед. наук: спец …
ОА Комар
82011
„Педагогічна практика” Посібник для студентів
ОА Біда, ЛМ Роєнко, ОА Комар
Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, Науковий світ, 2004
82004
Інтерактивні технології у ВНЗ
ОА Комар
82004
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи
ОА Комар
Початкова школа, 47-49, 2010
62010
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ:[навчальний посібник]
ОІ Пометун, ОА Комар
Умань: РВЦ «Софія, 2007
62007
Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями
О Комар
Початкова школа, 18-23, 2007
62007
Інтерактивна і традиційна моделі навчання: порівняння
ОА Комар
Наука і освіта, 2005
62005
Проблеми підготовки вчителя початкової школи: людина–головна цінність навчання і виховання
ОА Комар
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 44-49, 2006
52006
Авторська система підготовки майбутнього вчителя початкової школи до застосування інтерактивної технології у професійній діяльності
О Комар
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20