Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
УДПУ ім. П. Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
Павла Тичини. Умань, 2011
712011
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
682004
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій
ОА Комар
РВЦ «Софія», 2008
642008
Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ
ОІ Пометун, ОА Комар
Умань: РВЦ «Софія, 18-21, 2007
482007
Навчання школярів за інтерактивними методами
О Комар
Рідна школа, 57-60, 2006
362006
Інтерактивна технологія в підготовці майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика: монографія
ОА Комар
Умань: ПП Жовтий 326, 2010
232010
Викладання за інтерактивними технологіями
О Комар
Рідна школа 10, 48-51, 2006
202006
Модернізація сучасного навчально-виховного процесу
ОА Комар
202005
Застосування інтерактивних технологій–один із напрямків удосконалення навчального процесу
О Комар
Школа, 64-67, 2006
142006
Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання
ОА Комар
Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті …, 2005
132005
Формування у студентів умінь здійснювати інтеграцію змісту навчальних предметів на уроках в початковій школі
ОА Комар
Видавництво УДПУ імені МП Драгоманова, 1996
121996
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи
ОА Комар
Початкова школа, 47-49, 2010
102010
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ:[навчальний посібник]
ОІ Пометун, ОА Комар
Умань: РВЦ «Софія, 2007
82007
Педагогічна практика: посібник для студентів
ОА Біда, ЛМ Роєнко, ОА Комар
К.: Науковий світ, 2004
82004
Інтерактивні технології у ВНЗ
ОА Комар
82004
Теоретичнi та методичнi засади пiдготовки майбутнiх учителiв початкової школи до застосування iнтерактивної технологiї: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04/Комар Ольга …
ОА Комар
62011
Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями
О Комар
Початкова школа, 26-29, 2007
62007
Інтерактивна і традиційна моделі навчання: порівняння
ОА Комар
Наука і освіта, 2005
62005
Проблеми підготовки вчителя початкової школи: людина–головна цінність навчання і виховання
ОА Комар
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 44-49, 2006
52006
Авторська система підготовки майбутнього вчителя початкової школи до застосування інтерактивної технології у професійній діяльності
О Комар
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20