Oleg Shadrin Олег Шадрин
Oleg Shadrin Олег Шадрин
ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"
No verified email
TitleCited byYear
Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии
АВ Мазурин, ЛН Цветкова, ВА Филин
Педиатрия 5, 19-22, 2000
442000
Педиатрические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
ОГ Шадрин
Здоров’я України, 11, 2009
232009
Язвенная болезнь в практике детского гастроэнтеролога
ОГ Шадрин, СИ Герасимюк
Сучасна гастроентерологія, 76-82, 2009
212009
Особливості вигодовування дітей першого року життя в Україні та його вплив на частоту реакцій харчової гіперчутливості, захворюваності у дітей перших 2 років життя
С Няньковський, О Івахненко, Д Добрянський, ОГ Шадрин
Здоровье ребенка, 24, 2010
162010
Дефіцит макро-і мікронутрієнтів у харчуванні дітей раннього віку та шляхи його корекції
ОГ Шадрін, СВ Дюкарева-Бездєнєжних
Перинатология и педиатрия, 44, 2010
142010
Проблемні питання перебігу та терапії лактазної недостатньсті у дітей раннього віку
ОГ Шадрін, ТЛ Марушко, ВП Місник, ВМ Фисун, КР Марушко
Совр. педиатрия, 40, 2011
132011
Ефективність застосування інгібіторів протонної помпи для ерадикаційної терапії у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
ОГ Шадрін, ЛВ Ігнатко, СІ Герасим’юк
Сучасна гастроентерологія, 51, 2010
122010
Прогнозування розвитку, діагностика та лікування синдрому подразненого кишечнику у дітей
ОГ Шадрін
ОГ Шадрін, 2005
102005
Практические вопросы диагностики и лечения гельминтозов у детей
ОГ Шадрин, АА Ковальчук, СВ Дюкарева, ВН Фисун
Здоровье ребенка, 2015
92015
Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні
СЛ Няньковський, ОГ Шадрін, ВА Клименко, ДО Добрянський, ...
Здоровье ребенка, 89-97, 2013
92013
Новые возможности лечения сочетанных функциональных расстройств желудочнокишечного тракта у детей
ОГ Шадрин, ЕМ Платонова, ТА Гарынычева
Здоровье ребенка, 2012
82012
Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста
ОГ Шадрин, СВ Дюкарева-Безденежных
Здоровье ребенка, 2011
82011
Молочные продукты в питании здорового ребенка
ОГ Шадрин
Современная педиатрия, 93-93, 2009
82009
Проблемні питання харчування дітей раннього віку та шляхи їх вирішення
ОГ Шадрин, ГА Гайдучик
Український медичний часопис, 2016
72016
Dietary habits and nutritional status of children from Ukraine during the first 3 years of life
SNDDOIMIMJOPVZVKG Solodovnyk
Pediatria Polsia 89, 395-405, 2014
7*2014
Helicobacter pylori у детей: современные подходы к диагностике и пути оптимизации терапии
ОГ Шадрин, НЕ Зайцева, ТА Гарынычева
Современная педиатрия, 119-127, 2014
72014
Эффективность и безопасность ингаляционного метода лечения острых бронхитов у детей с использованием Эвкабала бальзама
ОГ Шадрин, ГА Гайдучик
Здоровье ребенка, 2012
72012
Особливості періоду ремісії хронічних захворювань верхніх відділів травного каналу у дітей за наявності Helicobacter pylori інфекцією
ОГ Шадрін, ЛВ Ігнатко, ВІ Шебела
Перинатол. и педиатр 1, 55-7, 2007
72007
Кишкові коліки у дітей раннього віку при різних типах лактазної недостатності, особливості діагностики та корекції
ОГ Шадрін, КО Хомутовська
Современная педиатрия, 102-107, 2014
62014
Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей
ОГ Шадрин, ЕВ Шутова
Здоровье ребенка, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20