Жанна Василівна Колоїз (Zhanna Vasylivna Koloiz)
Жанна Василівна Колоїз (Zhanna Vasylivna Koloiz)
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Українська оказіональна деривація:[монографія]
ЖВ Колоїз
К.: Акцент 275, 160, 2007
1022007
Словник фразеологiчних антонiмiв украïнськоï мови
ВС Калашник, ЖВ Колоïз
Довiра, 2001
322001
Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису : [рецензія : Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель …
ЖВ Колоїз
Вісник Дніпропетровського університету : Серія : Мовознавство., С. 396–400., 2010
282010
Українська пареміологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
НМШ Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, ЖВ Колоїз
Кривий Ріг : ТО «ЦЕНТР-ПРИНТ», 2012, 2012
25*2012
До питання про диференціацію основних понять неології
ЖВ Колоїз
Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки, 78-83, 2002
242002
Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти
ЖВ Колоїз
Харків:[Б. в.], 2007
232007
Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів
ЖВ Колоїз
Кривий Ріг, 2003
192003
Слово благовісті. Словник-довідник фразем біблійного походження
ЗПБ Ж. В. Колоїз
Вид-во "І.В.І.", 2002
132002
Неузуальне словотворення: монографія
ЖВ Колоїз
НПП Астерікс, 2015
102015
Порушення фразеологічних норм як один із способів інтенсифікації виразності у мові ЗМІ
ЖВ Колоїз
Мандрівець., С. 34–40., 2004
72004
Українська неологія: здобутки та перспективи
ЖВ Колоїз
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
62009
Семантичні неологізми як результат семантичної деривації
ЖВ Колоїз
Вісник Харк. нац. ун-т ім. ВН Каразіна, 6-11, 2005
62005
Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра „Залишенець. Чорний Ворон”
ЖВ Колоїз
Науковий вісник Чернівецького університету., С. 3–9., 2013
52013
Українська пареміологія [навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.]/Колоїз ЖВ, Малюга НМ, Шарманова НМ; за ред. ЖВ Колоїз
ЖВ Колоїз
Кривий Ріг: ТО «Центр-Принт, 2012
52012
Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія
ЖВ Колоїз
Українська мова., С.71–81., 2006
52006
Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся»
ЖВ Колоїз
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
42010
Образно-асоціативний потенціал внутрішньої форми оказіоналізмів у світлі теорії О. Потебні
ЖВ Колоїз
Олександр Потебня : сучасний погляд, С. 121– 127., 2006
42006
Каламбур як засіб забезпечення оказіональної експресії
ЖВ Колоїз, Н Малюга
Науковий вісник Чернівецького ун-ту, Слов’янська філологія/М-во освіти і …, 2001
42001
Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві
ЛА Білоконенко
Філологічні студії, 2013
32013
Українсько-німецькі пареміологічні паралелі
ЖВ Колоїз
Науковий вісник Криворізького національного університету, С.60–81., 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20