Follow
Юрій Савіянович Рамський
Юрій Савіянович Рамський
Доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри
Verified email at npu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2009
1522009
Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві
ЮС Рамський, КІ Рамська
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2008
622008
Формування інформаційної культури особи–пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності
ЮС Рамський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
592004
Чисельні методи математики: Посібник для самоосвіти вчителів
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Радянська школа, 1984
591984
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 12-19, 2005
562005
Зміни в професійній діяльності вчителя в епоху інформатизації освіти
ЮС Рамський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
512007
Інформатика-7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе
К.: ДіаСофт 208, 2000
502000
Інформатика: Навч. посібник/за ред. МІ Шкіля
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Вища шк, 1991
391991
Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики
ЮС Рамський
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2013
382013
Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу
ОМ Спірін
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2001
372001
Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Вища школа, 44-52, 2009
362009
Логічні основи інформатики: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. вищих пед. навч. закл./Рамський ЮС–К
ЮС Рамський
НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
352003
Методичні основи вивчення експертних систем у школі
ЮС Рамський, НР Балик
К.: Логос 114, 49.1, 1997
351997
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.“Актуальні питання сучасної педагогіки …, 2013
34*2013
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
342004
Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник
ЮС Рамський, ІС Іваськів, ОЮ Ніколаєнко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
342004
Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти
ЮС Рамський
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
322003
Основи інформатики" як одна з вагомих складових системи навчальних предметів загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: зб. наук. праць.–К …, 1997
321997
Формування інформаційної культури вчителя математики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі
ЮС Рамський
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання.–2000.–Вип 2, 25-47, 2000
302000
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
282012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20