Подписаться
Юрій Савіянович Рамський
Юрій Савіянович Рамський
Доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2009
1462009
Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві
ЮС Рамський, КІ Рамська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2008
612008
Чисельні методи математики: Посібник для самоосвіти вчителів
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Радянська школа, 1984
601984
Формування інформаційної культури особи–пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності
ЮС Рамський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2004
592004
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 12-19, 2005
552005
Зміни в професійній діяльності вчителя в епоху інформатизації освіти
ЮС Рамський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2007
502007
Інформатика-7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе
К.: ДіаСофт 208, 2000
502000
Інформатика: Навч. посібник/за ред. МІ Шкіля
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Вища шк, 1991
391991
Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики
ЮС Рамський
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2013
362013
Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу
ОМ Спірін
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2001
362001
Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Вища школа, 44-52, 2009
352009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.“Актуальні питання сучасної педагогіки …, 2013
34*2013
Логічні основи інформатики: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. вищих пед. навч. закл./Рамський ЮС–К
ЮС Рамський
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
342003
Методичні основи вивчення експертних систем у школі
ЮС Рамський, НР Балик
К.: Логос 114, 49.1, 1997
341997
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
332004
Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник
ЮС Рамський, ІС Іваськів, ОЮ Ніколаєнко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
322004
Основи інформатики" як одна з вагомих складових системи навчальних предметів загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: зб. наук. праць.–К …, 1997
321997
Формування інформаційної культури вчителя математики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі
ЮС Рамський
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання.–2000.–Вип 2, 25-47, 2000
292000
Шкільній інформатиці–25!
МІ Жалдак, ЮС Рамський
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2010
282010
Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти
ЮС Рамський
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
282003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20