Підписатись
Юрій Савіянович Рамський
Юрій Савіянович Рамський
Доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
1762009
Формування інформаційної культури особи–пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності
ЮС Рамський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
692004
Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві
ЮС Рамський, КІ Рамська
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2008
672008
Чисельні методи математики: Посібник для самоосвіти вчителів
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Радянська школа, 1984
611984
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 12-19, 2005
592005
Зміни в професійній діяльності вчителя в епоху інформатизації освіти
ЮС Рамський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
572007
Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики
ЮС Рамський
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2013
522013
Інформатика-7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе
К.: ДіаСофт 208, 2000
522000
Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу
ОМ Спірін
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2001
482001
Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Вища школа, 44-52, 2009
442009
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
442004
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні астрономії
ІА Ткаченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
43*2013
Інформатика: Навч. посібник/за ред. МІ Шкіля
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Вища шк, 1991
421991
Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник
ЮС Рамський, ІС Іваськів, ОЮ Ніколаєнко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
402004
Методичні основи вивчення експертних систем у школі
ЮС Рамський, НР Балик
К.: Логос 114, 49.1, 1997
391997
Логічні основи інформатики: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. вищих пед. навч. закл./Рамський ЮС–К
ЮС Рамський
НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
362003
Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти
ЮС Рамський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2003
352003
Формування інформаційної культури вчителя математики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі
ЮС Рамський
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання.–2000.–Вип 2, 25-47, 2000
342000
Основи інформатики" як одна з вагомих складових системи навчальних предметів загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: зб. наук. праць.–К …, 1997
341997
Формування інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у процесі підготовки їх до розробки освітніх ресурсів
ЮС Рамський, ВП Олексюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2010
332010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20