Німчук Василь Васильович
Німчук Василь Васильович
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут української мови НАН України
No verified email
TitleCited byYear
Давньоруська спадщина в лексиці української мови
ВВ Німчук
Наукова Думка, 1992
1291992
Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст
ВВ Німчук
Наукова Думка, 1985
1001985
Словник української мови
П Білецький-Носенко, ВВ Німчук
Вид-во" Наукова думка", 1966
791966
Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст
Є Тимченко, ВВ Німчук, ГІ Лиса
Інститут української мови НАНУ, 2002
742002
Українська ономастична термінологія (проект)
ВВ Німчук
Повідомлення Української ономастичної комісії.–К.: Наукова думка, 24-43, 1966
731966
Староукраїнська лексикографія: в її зв'язках з російською та білоруською
ВВ Німчук
Наукова думка, 1980
591980
Нариси з історії українського словотворення (суфікс-ина)
ПІ Білоусенко, ВВ Німчук
Видавничо-книготоргове підприємство ЛІПС, 2009
452009
Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови
ВВ Німчук
Мовознавство.–1998.–ғ 1, 3-12, 1998
341998
Національна архівна спадщина України та державний реєстр Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи
ВВ Німчук, ГВ Боряк
Український археографічний щорічник, 661-665, 1999
301999
Проблеми українського правопису ХХ–початку ХХІ ст. ст.
ВВ Німчук
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002
292002
Українські прізвища з суфіксами-ук,-чук та етимологічно споріднені утворення
ВВ Німчук
Українська діалектологія і ономастика.–К.: Наукова думка, 194-210, 1964
261964
Українська мова–священна мова
ВВ Німчук
Людина і світ, 26-31, 1993
251993
Смотрицького–перлина давнього мовознавства
ВВ Німчук, М Граматика
Смотрицький М, 1979
251979
Про українську псевдонімію та криптонімію
ВВ Німчук
Українська мова, 30-58, 2002
222002
Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ
ВВ Німчук
ВВ Німчук//Мовознавство, 3-10, 1990
221990
Християнство й українська мова
В Німчук
Українська мова 1, 11-30, 2001
202001
Прислівник//Історія української мови: Морфологія
ВВ Німчук
К.: Наук. думка, 342-412, 1978
201978
Конфесійне питання і українська мова кінця XVI–початку XVII століть
В Німчук
Берестейська унія і українська культура XVII століття: матеріали Третіх …, 1996
181996
Про сучасну українську тлумачну лексикографію
В Німчук
Українська мова, 3-30, 2012
172012
Проблема українського діалектогенезу
ВВ Німчук
Проблеми сучасної ареалогії, 25-47, 1994
171994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20