Німчук Василь Васильович
Німчук Василь Васильович
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут української мови НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Давньоруська спадщина в лексиці української мови
VV Nimchuk
Наукова Думка, 1992
1491992
Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст
ВВ Німчук
Наук. думка, 1985
1131985
Словник української мови
ПП Білецький-Носенко, ВВ Німчук
Наукова Думка, 1966
1051966
Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст
Є Тимченко, ВВ Німчук, ГІ Лиса
Інститут української мови НАНУ, 2002
982002
Українська ономастична термінологія (проект)
ВВ Німчук
Повідомлення Української ономастичної комісії.–К.: Наукова думка, 24-43, 1966
901966
Староукраїнська лексикографія: в її зв'язках з російською та білоруською
ВВ Німчук
Наукова думка, 1980
751980
Нариси з історії українського словотворення (суфікс-ина)
ПІ Білоусенко, ВВ Німчук
Видавничо-книготоргове підприємство ЛІПС, 2009
572009
Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови
ВВ Німчук
Мовознавство.–1998.–ғ 1, 3-12, 1998
421998
Проблеми українського правопису ХХ–початку ХХІ ст. ст.
ВВ Німчук
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний …, 2002
382002
Смотрицького–перлина давнього мовознавства
ВВ Німчук, М Граматика
Мелетій Смотрицький. Граматика.–К.: Наук. дум ка, 1979
341979
Про українську псевдонімію та криптонімію
ВВ Німчук
Українська мова, 30-58, 2002
302002
Українські прізвища з суфіксами-(’) ук,-чук та етимологічно споріднені утворення
ВВ Німчук
Українська діалектологія і ономастика.–К.: Наукова думка, 194-210, 1964
261964
Українська мова–священна мова
ВВ Німчук
Людина і світ, 35-38, 1993
251993
Християнство й українська мова
В Німчук
Українська мова 1, 11-30, 2001
242001
Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ
ВВ Німчук
Мовознавство 1, 1-18, 1991
221991
Мова українського травника XVI ст.
ВВ Німчук
Мовознавство, 1976
221976
Прислівник//Історія української мови. Морфологія
ВВ Німчук
К.: Наук. думка, 342-412, 1978
211978
Про сучасну українську тлумачну лексикографію
В Німчук
Українська мова, 3-30, 2012
192012
Київські глаголичні листки: найдавніша пам'ятка слов'янської писемності
ВВ Німчук
Наукова думка, 1983
191983
Конфесійне питання і українська мова кінця XVI–початку XVII століть
В Німчук
Берестейська унія і українська культура XVII століття: матеріали Третіх …, 1996
181996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20