Німчук Василь Васильович
Німчук Василь Васильович
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут української мови НАН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Давньоруська спадщина в лексиці української мови
ВВ Німчук
Наукова Думка, 1992
1331992
Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст
ВВ Німчук
Наукова Думка, 1985
1101985
Словник української мови
П Білецький-Носенко, ВВ Німчук
Вид-во" Наукова думка", 1966
951966
Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст
Є Тимченко, ВВ Німчук, ГІ Лиса
Інститут української мови НАНУ, 2002
852002
Українська ономастична термінологія (проект)
ВВ Німчук
Повідомлення Української ономастичної комісії.–К.: Наукова думка, 24-43, 1966
791966
Староукраїнська лексикографія: в її зв'язках з російською та білоруською
ВВ Німчук
Наукова думка, 1980
711980
Нариси з історії українського словотворення (суфікс-ина)
ПІ Білоусенко, ВВ Німчук
Видавничо-книготоргове підприємство ЛІПС, 2009
522009
Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови
ВВ Німчук
Мовознавство.–1998.–ғ 1, 3-12, 1998
391998
Проблеми українського правопису ХХ–початку ХХІ ст. ст.
ВВ Німчук
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний …, 2002
342002
Смотрицького–перлина давнього мовознавства
ВВ Німчук, М Граматика
Мелетій Смотрицький. Граматика.–К.: Наук. дум ка, 1979
301979
Українські прізвища з суфіксами-ук,-чук та етимологічно споріднені утворення
ВВ Німчук
Українська діалектологія і ономастика.–К.: Наукова думка, 194-210, 1964
301964
Українська мова–священна мова
ВВ Німчук
Людина і світ, 35-38, 1993
261993
Про українську псевдонімію та криптонімію
ВВ Німчук
Українська мова, 30-58, 2002
242002
Християнство й українська мова
В Німчук
Українська мова 1, 11-30, 2001
222001
Конфесійне питання і українська мова кінця XVI–початку XVII століть
В Німчук
Берестейська унія і українська культура XVII століття: матеріали Третіх …, 1996
211996
Про сучасну українську тлумачну лексикографію
В Німчук
Українська мова, 3-30, 2012
202012
Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ
ВВ Німчук
ВВ Німчук//Мовознавство, 3-10, 1990
201990
Прислівник//Історія української мови. Морфологія
ВВ Німчук
К.: Наук. думка, 342-412, 1978
201978
Мова українського травника XVI ст.
ВВ Німчук
Мовознавство 5, 1976
171976
Проблема українського діалектогенезу
ВВ Німчук
Проблеми сучасної ареалогії.–К.: Наук. думка, 25-47, 1994
161994
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20