Кириченко Микола Олексійович
Кириченко Микола Олексійович
Університет менеджменту освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект)
МО Кириченко
Київ: ЦІППО АПН України, 2001
432001
СЕКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ" 2К"
Е Кириченко
Родина, 25-28, 2016
172016
Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку
МО Кириченко
ScienceRise. Pedagogical Education, 46-50, 2017
152017
Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства
МО Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 57-67, 2017
142017
Iнформатизацiя як фактор оптимiзацiї iдеологiї iнформацiйного суспiльства та забезпечення його сталого розвитку.
МО Кириченко
Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 46, 2017
122017
Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства
МО Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 105-111, 2017
112017
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
102017
Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу в умовах діджиталізованого суспільства
M Kyrychenko
Humanities Studies, 108-129, 2019
9*2019
Наукові засади оптимального керівництва навчальними закладами
ВІ Маслов
Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка.–2001 …, 2001
92001
Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія
МО Кириченко, ВІ Маслов
Луцьк: ВІППО, 188, 2015
82015
Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини
МО Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 35-46, 2019
72019
Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження
МО Кириченко
Гілея: науковий вісник, 137-141, 2017
72017
Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості
МО Кириченко, ГА Дмитренко
ScienceRise 4 (5 (21)), 2016
72016
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
62021
The impact of digital technologies on the development of human and social capital in the conditions of the digitalized society
МО Кириченко
Humanities Studies, 108-129, 2019
62019
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 2016
62016
Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв'язку у системі державного управління
ГА Дмитренко, МО Кириченко
Економіка та держава, 12-18, 2016
62016
Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства
M Kyrychenko
Філософія та політологія в контексті сучасної культури 1 (16), 185-191, 2017
52017
Формування цифрової культури як результат розвитку культури інформаційного суспільства. Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення …
МО Кириченко
Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: зб …, 2017
52017
Інноваційні підходи до професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві. В: ВВ Олійник, ред
МО Кириченко
Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі …, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20