Подписаться
Кириченко Микола Олексійович
Кириченко Микола Олексійович
Університет менеджменту освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
512021
The impact of digital technologies on the development of human and social capital in the conditions of the digitalized society
МО Кириченко
Humanities Studies, 108-129, 2019
212019
Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку
МО Кириченко
Вид-во ПП «Технологічний Центр», 2017
202017
Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку
МО Кириченко
ScienceRise. Pedagogical Education, 46-50, 2017
172017
СЕКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ" 2К"
Е Кириченко
Родина, 25-28, 2016
172016
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
162017
Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства
МО Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 57-67, 2017
152017
Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу
М Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 61-63, 2019
142019
Iнформатизацiя як фактор оптимiзацiї iдеологiї iнформацiйного суспiльства та забезпечення його сталого розвитку.
МО Кириченко
Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 46, 2017
122017
Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства
МО Кириченко, НА Кириченко
ЗДІА, 2017
122017
Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія
МО Кириченко, ВІ Маслов
Луцьк: ВІППО, 188, 2015
112015
Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації
ЛА КАРТАШОВА, МО КИРИЧЕНКО, ТМ СОРОЧАН
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (1), 1-10, 2020
102020
Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі українського відкритого університету післядипломної освіти
МО Кириченко, ОВ Просіна, ТС Кравчинська, ЯЛ Швень
Видавничий дім «Гельветика», 2020
102020
Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв'язку у системі державного управління
ГА Дмитренко, МО Кириченко
Економіка та держава, 12-18, 2016
102016
Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження
МО Кириченко
Гілея: науковий вісник, 137-141, 2017
92017
Інноваційні підходи до професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві. В: ВВ Олійник, ред
МО Кириченко
Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі …, 2016
92016
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 27-32, 2016
82016
Наукові засади оптимального керівництва навчальними закладами
ВІ Маслов, МО Кириченко, ВВ Олійник
Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка.–2001 …, 2001
82001
Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини
МО Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 35-46, 2019
72019
Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості
МО Кириченко, ГА Дмитренко
ScienceRise 4 (5 (21)), 35-43, 2016
72016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20