Кириченко Микола Олексійович
Кириченко Микола Олексійович
Університет менеджменту освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект)
МО Кириченко
Київ: ЦІППО АПН України, 2001
432001
СЕКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ" 2К"
Е Кириченко
Родина, 25-28, 2016
182016
Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства
МО Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 57-67, 2017
162017
Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку
МО Кириченко
ScienceRise. Pedagogical Education, 46-50, 2017
162017
Iнформатизацiя як фактор оптимiзацiї iдеологiї iнформацiйного суспiльства та забезпечення його сталого розвитку.
МО Кириченко
Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 46, 2017
122017
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
112017
Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства
МО Кириченко, НА Кириченко
ЗДІА, 2017
112017
Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження
МО Кириченко
Гілея: науковий вісник, 137-141, 2017
92017
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 2016
82016
Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія
МО Кириченко, ВІ Маслов
Луцьк: ВІППО, 188, 2015
82015
Наукові засади оптимального керівництва навчальними закладами
ВІ Маслов
Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка.–2001 …, 2001
82001
Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу
М Кириченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 61-63, 2019
72019
Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв'язку у системі державного управління
ГА Дмитренко, МО Кириченко
Економіка та держава, 12-18, 2016
62016
Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства
M Kyrychenko
Філософія та політологія в контексті сучасної культури 1 (16), 185-191, 2017
52017
Informatization as the factor of optimization of the ideology of the information society in terms of network-communicative space
МО Кириченко
ScienceRise: Pedagogical Education, 46-50, 2017
52017
Формування цифрової культури як результат розвитку культури інформаційного суспільства
М Кириченко
ЗМІСТ 3 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, 34, 2017
52017
Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості
МО Кириченко, ГА Дмитренко
ScienceRise 4 (5 (21)), 2016
52016
Формування цінностей мережево–онлайнової культури в дискурсивному просторі віртуальної реальності
МО Кириченко
Гілея: науковий вісник, 123-127, 2017
42017
Зарубіжний досвід високорозвинених країн зі сталим розвитком інформаційно-інноваційного суспільства в умовах трансформації сучасної цивілізації
МО Кириченко, НА Кириченко
42017
Нелінійні метаморфози розвитку інформаційного соціуму в умовах глобальної біфуркації
МО Кириченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20