Куліда Оксана Олександрівна
Куліда Оксана Олександрівна
Bogdan Khmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етичне виховання в системі професійної підготовки майбутніх юристів
ОО Куліда
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
12019
Роль професійного саморозвитку для успішної професійної діяльності юриста
ОО Куліда
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2019
12019
Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлексія
ОО Куліда
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2019
12019
Дискурсивна складова професійного саморозвитку майбутнього фахівця в умовах мінливості соціокультурного простору
Г Тараненко, О Куліда
12018
Шляхи підвищення естетичної культури майбутніх вихователів
ВА Волкова, ОО Куліда
Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка, 93-101, 2016
12016
Формування громадянської культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки
ОО Куліда
«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів ХХVІ …, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права№ 95813" Наукова стаття" Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлексія"
ОО Куліда
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір№ 95813" Наукова стання" Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлекція"
ОО Куліда
Міністерство розвтку економіки, торгівлі та сільського господарства, 2020
2020
Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього юриста
О Куліда
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації …, 2020
2020
Формування екологічної свідомості у студентів правознавців при вивченні курсу «Екологічне право»
ОО Куліда
Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики …, 2020
2020
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни" Основи ораторського мистецтва"
ОО Куліда
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітопрль, 2020
2020
Методичні рекомендації щодо змісту та організації поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Римське приватне право»(для здобувачів вищої …
ОО Куліда
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2020
2020
Педагогічні умови формування професійної позиції майбутніх юристів у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти
ОО Куліда
Інноваційна педагогіка 2 (21), 139-143, 2020
2020
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія та теорія вищої юридичної освіти (правова педагогіка)» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право
ОО Куліда
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 94350" Навчально-методичний посібник" Основи ораторського мистецтва"
ВД Гапотій, ОО Куліда
Міністерство розвтку економіки, торгівлі та сільського господарства, 2019
2019
Ключові компетенції в професійній підготовці майбутніх юристів у закладах вищої освіти
О Куліда
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ …, 2019
2019
Самоосвітня компетентність як умова якісної професійної підготовки бакалаврів права
О Куліда
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ …, 2019
2019
Формирование морально-этических и профессиональных качеств будущих юристов в процессе профессиональной подготовки
О Кулида
Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії …, 2019
2019
Курс лекцій" Основи ораторського мистецтва": навчально-методичний посібник
ВД Гапотій, ОО Куліда
ФОП Однорог ТВ, Мелітополь, 2019
2019
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 82680" Усний твір" Відкрита лекція. Теорія ораторського мистецтва як концептуальний вступ до комунікативно-когнітивної …
ОО Куліда
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20