Подписаться
Олег Семенюк; Oleh Semeniuk
Олег Семенюк; Oleh Semeniuk
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб.
ОА Семенюк, ВЮ Паращук
К.: ВЦ «Академія, 27, 2010
2272010
Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте
ОА Семенюк
Кировоград: РИЦ КГПУ им. ВК Винниченко 368, 2001
722001
Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник
ОА Семенюк, ВЮ Паращук
К.: Видавничий центр «Академія, 2010
372010
МОВА ЕПОХИ ТА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У САТИРИКО-ГУМОРИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ (автореферат)
ОА Семенюк
Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні., 2002
182002
ОЦІННІ НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ ХХ-ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
ІС ПОПОВА, ОА СЕМЕНЮК, ГП ЄВСЄЄВА
132008
Нова архітектура європейської безпеки: тенденції, виклики, перспективи [Електронний ресурс]/Олександр Семенюк
О Семенюк
Режим доступу: http://cs. cirs. kiev. ua/uk/news/commentary/102-2010-01-20 …, 2009
122009
Ключевые слова в картине мира и языке эпохи
ОА Семенюк
Культура народов Причерноморья, 2002
112002
Основи теорiї мовної комунiкацiї: навч. посiб
ОА Семенюк, ВЮ Паращук
92010
Художній дискурс як відображення авторської картини світу (лінгвокультурологічний підхід)
ОА Семенюк
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 220197, 2019
82019
Язык эпохи и языковая личность в сатирико-юмористическом тексте
ОА Семенюк
Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира …, 2002
82002
Авторская песня и русский язык периода 60-80-х годов ХХ века
ОА Семенюк
Владимир Высоцкий: взгляд из ХХІ века: материалы ІІІ междунар. научн. конф …, 2003
72003
Основи теорiї мовної комунiкацiї
ОА Семенюк, ВЮ Паращук
52010
Языковые единицы в художественном тексте
ПН Морозов, ОА Семенюк
Кировоград, КГПИ, 1996
41996
Ідіостиль автора як відображення його картини світу
ОА Семенюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філолгія, 82-85, 2019
32019
Використання барвників вітчизняними виробниками харчової продукції
ОЛ Гуменюк, КО Шупило, ОЮ Семенюк, ЮС Зінченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Комунікативний імідж українського президента (порівняльний і діахронічний аспекти)
ОА Семенюк, ОВ Чорна
Вісник Одеського національного університету. – Серія: філологія. 17 (4), 107 …, 2012
32012
Використання нетрадиційної сировини у кондитерському виробництві
ВМ Челябієва, ОЮ Семенюк, МВ Гаврик
Технічні науки та технології, 195-201, 2017
22017
Процеси взаємного запозичення лексичних одиниць в німецькій та англійській мовах
ОВ Семенюк
Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті …, 2015
22015
Сатира и юмор как конкуренты «патогенного текста»
О Семенюк
Докса, 200-206, 2008
22008
Гуманізм антивоєнної новелістики Е. Хемінгуея (на матеріалі романів" Прощавай, зброє" та" І сонце сходить")
ОВ Семенюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 196-198, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20