Тарасович Людмила Валеріївна; Tarasovych Ludmyla (ORCID: 0000-0003-0740-6567)
Тарасович Людмила Валеріївна; Tarasovych Ludmyla (ORCID: 0000-0003-0740-6567)
Поліський національний університет, факультет економіки та менеджменту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кооперація як інструмент економічного зростання сільських територій та економіки в умовах децентралізації
ЛВ Тарасович
Глобальні та національні проблеми економіки.–МНУ ім. Сухомлинського.–2017 …, 2017
62017
Economic strategy of the development of renewable energy in rural areas of Ukraine
V Tkachuk, M Yaremova, L Tarasovych, V Kozlovskyi, T Piliavoz
Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15,№ 3: 71-82., 2019
52019
Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting
N Kravchuk, L Tarasovych, M Yaremova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 2017
52017
Парадигмальний концепт сільської економіки/Л В. Тарасович
ЛВ Тарасович
Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту, 48, 2015
52015
Роль маркетингових досліджень у діяльності підприємств агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portalchem_biol/vzhnau/2011_1/86. pdf, 2011
52011
Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04/ЛВ Тарасович, 2010
52010
Risks in the Stock Exchange Market: Essence and Classification
AM Slobodianyk, LV Tarasovych
Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 16-19, 2017
42017
Кластер як механізм забезпечення системності Функціонування агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 121-125, 2011
42011
Аналіз використання пестицидів в сільському господарстві України
ВК Данилко, ЛВ Тарасович
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 157-161, 2008
42008
The Development of the Rural Economy: convergence to european modernity
LV Tarasovych, MI Yaremova, AM Slobodyanik
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 117-123, 2018
32018
Bioekonomika: henezys i suchasni imperatyvy
NI Kravchuk, OS Kilnitska, LV Tarasovych
Bioeconomy: genesis and modern imperatives]. Biznes Inform, 8-18, 2018
32018
Marketing as a tool for social and economic rural areas development
TV Tarasovych L.
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2017
32017
Маркетингова політика сільськогосподарських підприємств як інструмент їх економічного зростання
ЛВ Тарасович
Молодий вчений, 851-854, 2017
32017
Тенденции формирования спроса на услуги агрохимических предприятий
Л Тарасович
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2010
32010
До питання про світовий досвід застосування засобів хімізації [Електронний ресурс]
ЛВ Тарасович
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2008/Economics/29376. doc. htm, 0
3
M. and Tarasovych, L.(2017)," Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr
VY Tkachuk
Ser.: ekon. Nauky 1, 2, 0
3
M. and Tarasovych, L.(2017)," Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr. Ser.: ekon. Nauky, vol. 1—2 (5, 6)
VY Tkachuk
Стаття надійшла до редакції 14.02. 2020 р, 173-178, 0
3
The mechanism of integration of the Ukrainian stock market in the world stock market
A Slobodianyk, G Abuselidze, L Tarasovych
E3S Web of Conferences 157, 04034, 2020
22020
Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи
НІ Кравчук, ОС Кільніцька, ЛВ Тарасович
Бизнес Информ, 2018
22018
Concerning the issues of support for Ukraine's food security
MI Yaremova, LV Tarasovych
Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol'cha bezpeka: zb. materialiv dop. uchasn …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20