Подписаться
Тарасович Людмила Валеріївна; Tarasovych Ludmyla (ORCID: 0000-0003-0740-6567)
Тарасович Людмила Валеріївна; Tarasovych Ludmyla (ORCID: 0000-0003-0740-6567)
Поліський національний університет, факультет економіки та менеджменту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Bioekonomika: henezys i suchasni imperatyvy
NI Kravchuk, OS Kilnitska, LV Tarasovych
Bioeconomy: genesis and modern imperatives]. Biznes Inform, 8-18, 2018
72018
Кооперація як інструмент економічного зростання сільських територій та економіки в умовах децентралізації
ЛВ Тарасович
Глобальні та національні проблеми економіки.–МНУ ім. Сухомлинського.–2017 …, 2017
72017
Economic strategy of the development of renewable energy in rural areas of Ukraine
V Tkachuk, M Yaremova, L Tarasovych, V Kozlovskyi, T Piliavoz
Montenegrin journal of Economics 15 (3), 71-82, 2019
62019
Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting
N Kravchuk, L Tarasovych, M Yaremova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 66-72, 2017
52017
Парадигмальний концепт сільської економіки/Л В. Тарасович
ЛВ Тарасович
Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту, 48, 2015
52015
Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи
ВК Данилко, ЛВ Тарасович
ЖДТУ, 2012
52012
Роль маркетингових досліджень у діяльності підприємств агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portalchem_biol/vzhnau/2011_1/86. pdf, 2011
52011
Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04/ЛВ Тарасович, 2010
52010
Marketing as a tool for social and economic rural areas development
TV Tarasovych L.
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2017
42017
Risks in the Stock Exchange Market: Essence and Classification
AM Slobodianyk, LV Tarasovych
Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 16-19, 2017
42017
Маркетингова політика сільськогосподарських підприємств як інструмент їх економічного зростання
ЛВ Тарасович
Молодий вчений, 851-854, 2017
42017
Кластер як механізм забезпечення системності Функціонування агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 121-125, 2011
42011
Аналіз використання пестицидів в сільському господарстві України
ВК Данилко, ЛВ Тарасович
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 157-161, 2008
42008
A Significance of Digital Marketing for Promoting Bio-economy in Ukrainian Economy
YMI Tkachuk V. I., Zinovchuk V. V., Tarasovych L. V.
International Journal of Advanced Science and Technology, 1043–1049, 2020
32020
The mechanism of integration of the Ukrainian stock market in the world stock market
A Slobodianyk, G Abuselidze, L Tarasovych
E3S Web of Conferences 157, 04034, 2020
32020
The Development of the Rural Economy: convergence to european modernity
LV Tarasovych, MI Yaremova, AM Slobodyanik
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 117-123, 2018
32018
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПРИЗМА МАРКЕТИНГА
ОМ Николюк, ЛВ Тарасович
Экономика и Финансы (Украина), 69-76, 2018
32018
Cooperation as an instrument of economic growth of rural areas and the economy in conditions of decentralization
LV Tarasovych
Hlobalʹni ta nacionalʹni problemy ekonomiky,–MNU im. Suchomlynsʹkoho 6, 239-244, 2017
32017
Тенденции формирования спроса на услуги агрохимических предприятий
Л Тарасович
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2010
32010
До питання про світовий досвід застосування засобів хімізації [Електронний ресурс]
ЛВ Тарасович
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2008/Economics/29376. doc. htm, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20