Тарасович Людмила Валеріївна; Tarasovych Ludmyla (ORCID: 0000-0003-0740-6567)
Тарасович Людмила Валеріївна; Tarasovych Ludmyla (ORCID: 0000-0003-0740-6567)
Поліський національний університет, факультет економіки та менеджменту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кооперація як інструмент економічного зростання сільських територій та економіки в умовах децентралізації
ЛВ Тарасович
Глобальні та національні проблеми економіки.–МНУ ім. Сухомлинського.–2017 …, 2017
62017
Economic Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine
V Tkachuk, M Yaremova, L Tarasovych, V Kozlovskyi, T Piliavoz
Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15,№ 3: 71-82., 2019
52019
Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting
N Kravchuk, L Tarasovych, M Yaremova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 2017
52017
Парадигмальний концепт сільської економіки/Л В. Тарасович
ЛВ Тарасович
Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту, 48, 2015
52015
Роль маркетингових досліджень у діяльності підприємств агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portalchem_biol/vzhnau/2011_1/86. pdf, 2011
52011
Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04/ЛВ Тарасович, 2010
52010
Marketing as a tool for social and economic rural areas development
TV Tarasovych L.
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2017
42017
Risks in the Stock Exchange Market: Essence and Classification
AM Slobodianyk, LV Tarasovych
Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 16-19, 2017
42017
Кластер як механізм забезпечення системності Функціонування агрохімічного сервісу
ЛВ Тарасович
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 121-125, 2011
42011
Аналіз використання пестицидів в сільському господарстві України
ВК Данилко, ЛВ Тарасович
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 157-161, 2008
42008
Bioekonomika: henezys i suchasni imperatyvy
NI Kravchuk, OS Kilnitska, LV Tarasovych
Bioeconomy: genesis and modern imperatives]. Biznes Inform, 8-18, 2018
32018
Маркетингова політика сільськогосподарських підприємств як інструмент їх економічного зростання
ЛВ Тарасович
Молодий вчений, 851-854, 2017
32017
Тенденции формирования спроса на услуги агрохимических предприятий
Л Тарасович
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2010
32010
До питання про світовий досвід застосування засобів хімізації [Електронний ресурс]
ЛВ Тарасович
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2008/Economics/29376. doc. htm, 0
3
M. and Tarasovych, L.(2017)," Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr
VY Tkachuk
Ser.: ekon. Nauky 1, 2, 0
3
M. and Tarasovych, L.(2017)," Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr. Ser.: ekon. Nauky, vol. 1—2 (5, 6)
VY Tkachuk
Стаття надійшла до редакції 14.02. 2020 р, 173-178, 0
3
The mechanism of integration of the Ukrainian stock market in the world stock market
A Slobodianyk, G Abuselidze, L Tarasovych
E3S Web of Conferences 157, 04034, 2020
22020
The Development of the Rural Economy: convergence to european modernity
LV Tarasovych, MI Yaremova, AM Slobodyanik
Scientific bulletin of Polissia 1 (2 (14)), 117-123, 2018
22018
Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи
НІ Кравчук, ОС Кільніцька, ЛВ Тарасович
Бизнес Информ, 2018
22018
Concerning the issues of support for Ukraine's food security
MI Yaremova, LV Tarasovych
Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol'cha bezpeka: zb. materialiv dop. uchasn …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20