Подписаться
Елеонора Кірєєва / Eleonora Kirieieva
Елеонора Кірєєва / Eleonora Kirieieva
Вінницький національний аграрний університет, кандидат економічних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності
ГМ Калетнік, СВ Козловський, ЕА Кірєєва, ОГ Підвальна
монографія.-Вінниця, 2015.-252 с., 2014
322014
Strategic priorities and financial support of Ukrainian agricultural sector development
EA Kirieieva, NV Pryshliak, OI Shamanska, IY Salkova, AV Kucher
International Journal of Ecological Economics & Statistics.-2019.-Vol. 40 …, 2019
232019
Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine
C Zulauf, O Prutska, E Kirieieva, N Pryshliak
Problems and Perspectives in Management, 83-90, 2018
202018
Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону Про вищу освіту” в концептуальних за-садах підготовки фахівців на базі ННВК …
ГМ Калетнік, ІВ Гунько, ЕА Кірєєва
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-19, 2016
182016
Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання
СВ Козловський, ЕА Кірєєва
Економіка України, 57-73, 2015
142015
Environmental management certification: social and economic monitoring
O Chaikin, E Kirieieva, O Slobodeniuk
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2018
102018
Інструменти продовольчої безпеки та соціального захисту населення в умовах кризових явищ економік світу
СВ Козловський, ЕА КІРЄЄВА
Крымский экономический вестник 1 (1), 266-269, 2012
102012
Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України
СВ Козловський, ЕА Кірєєва, ЄС Жураківський
Економіка та держава, 9-14, 2016
92016
Management of regional food security based on modern modeling techniques
SV Kozlovskyi, EA Kireeva
Economica Ukraine 8, 57-73, 2015
82015
Praktychna realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi vyshchoi osvity ta polozhen novoho zakonu" Pro vyshchu osvitu" v kontseptualnykh zasadakh pidhotovky fakhivtsiv na bazi NNVK …
HM Kaletnik, IV Hunko, EA Kirieieva
Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika. Finansy. Menedzhment …, 2016
72016
Branch approach to sustainable development and inclusive growth: Ukraine case
O Chaikin, E Kirieieva
Scientific Horizons 6 (91), 19-25, 2020
62020
Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського Союзу
ЕА Кірєєва, ДЛ Костюченко
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 68-79, 2017
62017
State and prospects of rural development in Ukraine
E Kirieieva, D Kostyuchenko
Baltic Journal of Economic Studies 3 (4), 120-127, 2017
62017
Регіональна продовольча безпека: суть та інструменти управління [Електронний ресурс]/Кірієва ЕА
ЕА Кірієва
Ефективна економіка, 2012
62012
Biofuels production: world experience and possibility for developing in Ukraine
E Kirieieva
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-14, 2016
52016
Маркетингова діяльність підприємств АПК в Україні та перспективи його розвитку
ЕА Кірєєва, ЮТ Лавріненко
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ, 43, 0
5
Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу моделювання—нечіткої логіки
СВ Козловський, ЕА Кірєєва
Економіка та держава, 18-23, 2014
42014
Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу моделювання—нечіткої логіки
СВ Козловський, ЕА Кірєєва
Економіка та держава, 18-23, 2014
42014
Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору: досвід аграрної політики США
ЕА Кірєєва
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 20-29, 2016
32016
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПКВ КОНТЕСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ЯЛ Желай, ЕА КІРЄЄВА
Крымский экономический вестник, 80-82, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20