Вікторія Вороніна
Вікторія Вороніна
Полтавська державна аграрна академія
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
772008
Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Экономика Крыма, 199-204, 2013
252013
Особливості документального відображення руху готової продукції
ВЛ Вороніна
Кримський економічний вісник, 2013
192013
Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком
V Voronina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
92013
Сутність та функції прибутку в умовах сучасного економічного росту країни
ВЛ Вороніна
Черкаси: ЧДТУ, 2013
62013
Управління прибутком торговельних підприємств
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Маркіна І.А., Вороніна В.Л. Управління прибутком торговельних підприємств …, 2018
52018
Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
ВЛ Вороніна, ВВ Черниш
Економіка і підприємництво: теоретико–методологічні аспекти обліку, аналізу …, 2013
52013
Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності
СМ ДЕНЬҐА, ВЛ ВОРОНІНА
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2015
42015
Підвищення ефективності управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна
Технологический аудит и резервы производства, 20-24, 2015
42015
Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств.
ВЛ Вороніна
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
42014
Проблеми інформаційного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна
К.: Київ. екон. наук. центр, 2012
42012
Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Терноп. нац. екон. ун-ту …, 2012
42012
Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торговельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення
ВЛ Вороніна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Корпоративное управление как условие эффективной деятельности предприятий среднего бизнеса
В Воронина
Предпринимательство, 16-21, 2010
32010
Торгові мережі України: особливості функціонування, управління та розвитку
ВЛ Вороніна
Економічний форум, 56-63, 2018
22018
Забезпечення процесу управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна, ІА Маркіна
Економіка. Фінанси. Право., 2013
22013
Оцінка результатів управління господарською діяльністю торговельних підприємств України
ВЛ Вороніна
Вороніна В. Л. Оцінка результатів управління господарською діяльністю …, 2019
12019
Роздрібний товарооборот як економічна категорія та його значення для управління
ВЛ Вороніна, АІ Мілька
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2018
12018
Некоторые аспекты классификации расходов предприятия
ВЛ Воронина, А Панченко
12013
Побудова моделі моніторингу стану системи управління прибутком торговельного підприємства
ВЛ Вороніна
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: зб …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20