Вікторія Вороніна
Вікторія Вороніна
Полтавський державний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
1042008
Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Экономика Крыма, 199-204, 2013
282013
Особливості документального відображення руху готової продукції
ВЛ Вороніна
Кримський економічний вісник, 2013
172013
Управління прибутком торговельних підприємств
ІА Маркіна, ВЛ Вороніна
Маркіна І.А., Вороніна В.Л. Управління прибутком торговельних підприємств …, 2018
112018
Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком
V Voronina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
92013
Сутність та функції прибутку в умовах сучасного економічного росту країни
ВЛ Вороніна
Черкаси: ЧДТУ, 2013
82013
Підвищення ефективності управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна
Технологический аудит и резервы производства 4 (5 (24)), 2015
62015
Окремі аспекти управління економічною безпекою підприємств, як фактора їх ефективного функціонування
ВЛ Вороніна, АІ Мілька
Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія …, 2020
52020
Управління інноваційним потенціалом як фактор стратегічного розвитку та конкурентних переваг підприємства
ВЛ Вороніна, ДР Хорошко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 76-81, 2020
42020
Кадрова політика підприємства: сутність та значення для потреб управління
БО Язлюк, ВЛ Вороніна, ВО Гордієнко
Український журнал прикладної економіки 4 (4), 191-198, 2019
42019
Marketing information for holding leading positions in the market segment of the grain processing enterprises
YA I. Markina. V. Voronina
Markina I., Voronina V., Aksiuk Y. Marketing information for holding leading …, 2018
4*2018
Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності
СМ ДЕНЬҐА, ВЛ ВОРОНІНА
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2015
42015
Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств.
ВЛ Вороніна
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
42014
Проблеми інформаційного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна
К.: Київ. екон. наук. центр, 2012
42012
Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств
ВЛ Вороніна
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Терноп. нац. екон. ун-ту …, 2012
42012
Організаційна структура управління: сутність та класифікація
ВЛ Вороніна, МП Дорошенко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
3*2019
Оцінка результатів управління господарською діяльністю торговельних підприємств України
ВЛ Вороніна
Вороніна В. Л. Оцінка результатів управління господарською діяльністю …, 2019
32019
Використання платформи moodle в процесі викладання іноземних мов у нелінгвістичних вищих навчальних закладах
ІВ Форостюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
32017
Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торговельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення
ВЛ Вороніна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Корпоративное управление как условие эффективной деятельности предприятий среднего бизнеса
В Воронина
Предпринимательство, 16-21, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20