Подписаться
Тетяна Сонець
Тетяна Сонець
Український інститут експертизи сортів рослин
Подтвержден адрес электронной почты в домене sops.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Характеристика сортів картоплі зони Полісся за параметрами адаптивності
ТД Сонець
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
22021
Адаптивність сортів картоплі до ґрунтово-кліматичних умов Полісся та Лісостепу України
ТД Сонець, ЗБ Києнко, ММ Фурдига, ЮЯ Верменко
Plant varieties studying and protection 15 (1), 93-98, 2019
22019
Оцінка нових гібридів цукрових буряків
ТД Сонець, П Іванович, К Інна
Агробіологія, 2016
22016
Відбір сортів картоплі з комплексною стійкістю до збудника раку Synchytrium endobioticum Schilbersky Perc.
АГ Зеля, ГВ Зеля, ТЙ Макар, ТД Сонець, ЗБ Києнко
Аграрні інновації, 128-134, 2021
12021
ОНОВЛЕННЯ СОРТИМЕНТУ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) ДЛЯ ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
СМ Михайлик, ТД Сонець, ЗБ Києнко, ІВ Смульська
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Дослідної станції «Маяк …, 2024
2024
Adaptability of potato varieties to soil-climatic conditions of the Polissia and Forest-Steppe zone of Ukraine
ТД Сонець, ЗБ Києнко, ММ Фурдига, ЮЯ Верменко
Plant varieties studying and protection, 2019
2019
Споживчі властивості різних сортів картоплі
ММ Фурдига, ЮЯ Верменко, ТД Сонець
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 100-106, 2017
2017
Сортові ресурси пшениці в Україні
ТМ Хоменко, ЗБ Києнко, НП Джулай, ТД Сонець
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру …, 2016
2016
Оценка новых гибридов сахарной свеклы
ТД СОНЕЦЬ, ОІ ПРИСЯЖНЮК
Агробіологія, 69-76, 2016
2016
Оцінка екологічної стабільності та пластичності нових гібридів цукрових буряків
ТД Сонець, ОІ Присяжнюк, СМ Гринів
Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства", 2016
2016
Una mirada a los comportamientos proambientales de estudiantes de grado noveno de un colegio público de Bogotá DC En el contexto escolar
CHB Tovar, MBG Jiménez
Bio-grafía, 668.682-668.682, 2015
2015
Використання сорту рослин як об’єкта права інтелектуальної власності
ВГ Матвієць, ЛМ Абрамик, ТД Сонець
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 184-191, 2015
2015
Использование сорта растений как объекта права интеллектуальной собственности
ВГ МАТВІЄЦЬ, ЛМ АБРАМИК, ТД СОНЕЦЬ
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 184-191, 2015
2015
Дослідження стабільності показника продуктивності сортів сорго зернового (Sorghum bicolor L.) в умовах Лісостепу
ЗБ Києнко, ГА Дутова, ОА Руденко, ТД Сонець, ММ Таганцова, ...
Plant Varieties Studying, 45, 0
ЛЕОНОВ ОЮ, УСОВА ЗВ, БУРЯК ЛІ, ПАДАЛКА ОІ, ЯРОШ АВ Мінливість показників якості зерна пшениці м’якої в залежності від погодних умов …
ТМ ХОМЕНКО, ЗБ КИЄНКО, НП ДЖУЛАЙ, ТД СОНЕЦЬ, ВВ БАЗАЛІЙ, ...
Адаптивний потенціал картоплі (Solanum tuberosum L.) за стійкістю сортозразків проти фузаріозної гнилі
ТД Сонець, ВВ Бородай, ММ Фурдига
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16