Подписаться
Артем Голубов / Artem Holubov (ORCID: 0000-0001-8608-4206)
Артем Голубов / Artem Holubov (ORCID: 0000-0001-8608-4206)
National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння
Голубов
Нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2005
332005
Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння
Голубов
Автореферат дисертації ... канд. юрид. наук : 12.00.09 Кримінальний процес …, 2005
332005
Глава V Час відпочинку (cтатті 66-75)
Г Погрібний, Іншин, Шубіна, Арістова, Безусий, Бондар
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України, 66-75, 2009
17*2009
Диференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України
Голубов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 108-117, 2010
62010
Приватні детективи та детективні агентства як суб’єкти реалізації правоохоронної функції в державі
А Голубов
Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції …, 2018
42018
Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ
Голубов
Юридична наука і практика, 57-63, 2011
42011
Структура завдань кримінального судочинства та її вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ
Голубов
Право і безпека, 137-141, 2009
42009
Функціональний принцип організації системи кримінальної юстиції як чинник ефективності запобігання та протидії корупції
АЄ Голубов
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб …, 2016
32016
Щодо визначення місця та функцій органів досудового розслідування в системі кримінальної юстиції України
Голубов
Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр …, 2015
32015
Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України
Голубов
Форум права, 99-104, 2010
32010
Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу
Голубов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 153-158, 2000
32000
Питання системи органів кримінальної юстиції
Голубов
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування …, 2016
22016
Належна правова регламентація принципів кримінального процесу як один із чинників удосконалення вітчизняного кримінального судочинства
Голубов
Теорія та практика кримінального судочинства, 99-102, 2011
12011
Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура
Голубов
Право і Безпека, 137-142, 2010
12010
Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх
Голубов, Омельченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 40-43, 2001
12001
Особливості реалізації в процесі доказування стороною обвинувачення засад кримінального провадження
А Голубов
Юридичний науковий електронний журнал 9, 228-231, 2021
2021
Окремі питання статусу спеціаліста у кримінальному провадженні та форм використання ним спеціальних знань
А Голубов
Всеукр. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми криміналістичного та …, 2021
2021
Права неповнолітніх на правову допомогу та на доступ до правосуддя: проблеми реалізації в Україні
А Голубов
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції …, 2021
2021
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ТА СТРУКТУРИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
А Голубов
Рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського національного …, 2021
2021
Діяльність по збиранню доказів у поняттях (термінах) КПК України: кримінальний процесуальний та криміналістичний аспекти
А Голубов
Наше право 1, 151-155, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20