Артем Голубов / Artem Holubov (ORCID: 0000-0001-8608-4206)
Артем Голубов / Artem Holubov (ORCID: 0000-0001-8608-4206)
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене pp-ss.pro - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння
Голубов
Нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2005
222005
Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння
Голубов
Автореферат дисертації ... канд. юрид. наук : 12.00.09 Кримінальний процес …, 2005
222005
Глава V Час відпочинку (cтатті 66-75)
Г Погрібний, Іншин, Шубіна, Арістова, Безусий, Бондар
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України, 66-75, 2009
10*2009
Диференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України
Голубов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 108-117, 2010
52010
Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ
Голубов
Юридична наука і практика, 57-63, 2011
4*2011
Функціональний принцип організації системи кримінальної юстиції як чинник ефективності запобігання та протидії корупції
АЄ Голубов
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб …, 2016
32016
Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу
Голубов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 153-158, 2000
32000
Щодо визначення місця та функцій органів досудового розслідування в системі кримінальної юстиції України
Голубов
Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр …, 2015
22015
Структура завдань кримінального судочинства та її вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ
Голубов
Право і безпека, 137-141, 2009
22009
Питання системи органів кримінальної юстиції
Голубов
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування …, 2016
12016
Належна правова регламентація принципів кримінального процесу як один із чинників удосконалення вітчизняного кримінального судочинства
Голубов
Теорія та практика кримінального судочинства, 99-102, 2011
12011
Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України
Голубов
Форум права, 99-104, 2010
12010
Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх
Голубов, Омельченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 40-43, 2001
12001
Проблеми доведення підстав та уведення оцінки ризиків при вирішенні питання про застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні
А Голубов
Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : 2-й Харк …, 2019
2019
Предмет доказування у провадженні по застосуванню запобіжних заходів у кримінальному процесі України
А Голубов
Міжнародна юридична науково-практична конференція «Модернізація …, 2019
2019
Реалізація міжнародних стандартів прав дитини при проведенні допиту (опитування) неповнолітніх у кримінальному провадженні
А Голубов
Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали IX Міжнародної науково …, 2019
2019
Щодо удосконалення механізму забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов’язків у кримінальному провадженні України
А Голубов
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ …, 2019
2019
Окремі питання реалізації принципу «приділення першочергової уваги якнайкращому забезпеченню інтересів дитини» у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
А Голубов
Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного …, 2019
2019
Щодо системи та статусу органів, закладів та інституцій прокуратури в Україні
А Голубов
Юридичні науки: проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної …, 2019
2019
Зміна підходів до здійснення правосуддя щодо неповнолітніх як важливий напрям реформування системи кримінальної юстиції в Україні
А Голубов
Актуальні проблеми кримінальної юстиції: матеріали Всеукраїнської …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20