Зоя Загиней-Заболотенко (Загиней, Тростюк)
Зоя Загиней-Заболотенко (Загиней, Тростюк)
Національна академія прокуратури України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ap.gp.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія
ЗА Тростюк
К.: Атіка 144, 2003
1362003
Кримінально-правова герменевтика: монографія
З Загиней
К.: Видавничий дім «АртЕк, 2015
372015
Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України)
ВО Навроцький, ЗА Тростюк
Львів: Юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1997
151997
Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочинів в кримінальному кодексі України
ЗА Тростюк
Часопис Київського університету права, 2010
112010
Герменевтика кримінального закону України: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 08
ЗА Загиней
Київ, 2016
102016
Викривачі корупції: quid prodest
З Загиней
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 125-136, 2016
102016
монографія
М кримінологічний аналіз злочинності в Україні
ЄМ Блажівський [та ін.].–К.: Національна академія прокуратури України, 2014
82014
Квазікримінальна відповідальність юридичних осіб за кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством України
З Загиней
Вісник Національної академії прокуратури України, 49–56-49–56, 2017
72017
Роль прокуратури у протидії корупції: досвід Німеччини
В Драган, З Загиней
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 49-55, 2015
62015
Коментар до статті 387 Особливої частини Кримінального кодексу України «Розголошення даних досудового слідства або дізнання»
ЗА Тростюк
Кримінальне право України, 20-30, 2006
62006
Проблеми тлумачення окремих кримінально-правових понять у коментарях Кримінального кодексу України
ЗА Тростюк
Науковий Вісник ЛЮІ МВС України, 2, 2004
62004
До проблеми єдності термінології у Кримінальному кодексі України
ЗА Тростюк
Вісник ЛІВС при НАВС. Матеріали науковопрактичної конференції, 1, 2003
62003
Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: дисертація
НЮ Алєксєєва
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького, 2017
52017
Окремі недоліки нормотворчої техніки Розділу XVII Особливої частини КК України Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних …
З Загиней
Вісник національної академії прокуратури України, 39-43, 2013
52013
До проблеми негативного прояву латентності тексту Кримінального кодексу України
ЗА Тростюк
Кримінальний кодекс України, 12-13, 2001
52001
Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів: наук.-практ. посібник.
кол. авторів Загиней З.А.
42015
Кримінологічний портрет злочинця, який вчинив злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
ЗА Загиней
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 51-57, 2014
42014
Звільнення від кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації
ЗА Загиней
32018
Проблеми правового статусу викривачів корупції в Україні
ЗА Загиней
32018
Медична практика як дозволений вид діяльності в антикорупційному законодавстві України
З Загиней, Л Шмаль
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 14, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20