Зоя Загиней-Заболотенко (Загиней, Тростюк)
Зоя Загиней-Заболотенко (Загиней, Тростюк)
Національна академія прокуратури України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ap.gp.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія
ЗА Тростюк
К.: Атіка 144, 2003
1282003
Кримінально-правова герменевтика: монографія
З Загиней
К.: Видавничий дім «АртЕк, 2015
292015
Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України)
ВО Навроцький, ЗА Тростюк
Львів: Юрид. ф-т Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1997
131997
Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочинів в кримінальному кодексі України
ЗА Тростюк
Часопис Київського університету права, 2010
92010
Герменевтика кримінального закону України: дис.… дра юрид. наук
ЗА Загиней
Київ, 2016
72016
монографія
М кримінологічний аналіз злочинності в Україні
ЄМ Блажівський [та ін.].–К.: Національна академія прокуратури України, 2014
72014
Викривачі корупції: quid prodest
З Загиней
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 125-136, 2016
62016
Коментар до статті 387 Особливої частини Кримінального кодексу України «Розголошення даних досудового слідства або дізнання»
ЗА Тростюк
Кримінальне право України, 20-30, 2006
62006
Проблеми тлумачення окремих кримінально-правових понять у коментарях Кримінального кодексу України
ЗА Тростюк
Науковий Вісник ЛЮІ МВС України, 2, 2004
62004
До проблеми єдності термінології у Кримінальному кодексі України
ЗА Тростюк
Вісник ЛІВС при НАВС. Матеріали науковопрактичної конференції, 1, 2003
52003
Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів: наук.-практ. посібник.
кол. авторів Загиней З.А.
42015
Роль прокуратури у протидії корупції: досвід Німеччини
В Драган, З Загиней
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 49-55, 2015
42015
Окремі недоліки нормотворчої техніки Розділу XVII Особливої частини КК України Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних …
З Загиней
Вісник національної академії прокуратури України, 39-43, 2013
42013
Квазікримінальна відповідальність юридичних осіб за кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством України
З Загиней
Вісник Національної академії прокуратури України, 49–56-49–56, 2017
32017
Медичний працівник як спеціальний суб’єкт пасивного підкупу
З Загиней
Вісник Національної академії прокуратури України, 67-73, 2015
32015
Кримінологічний портрет злочинця, який вчинив злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
З Загиней
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 51-57, 2014
32014
Звільнення від кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації
ЗА Загиней
22018
Деякі шляхи вдосконалення кримінально-правових норм про корупційні злочини та інші посягання, пов’язані зі службовим зловживанням
ОП Горпинюк
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2016
22016
ПРО ОКРЕМІ ІНДИКАТОРИ КОРУПЦІОГЕННОСТІ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ „ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ”
ЗА Загиней
СЕКЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, 87, 2015
22015
Лексичні особливості законодавчих конструкцій (на прикладі тексту Розділу ХVII Особливої частини Кримінального кодексу України)
З Загиней
Вісник Національної академії прокуратури України, 71-77, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20