Олена Кондращенко
Олена Кондращенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні і енергетичні основи)
ОВ Кондращенко, ЕВ Кондращенко
Харківська національна академія міського господарства, 2004
52004
Бетонні роботи: монографія.
ОВ Якименко, ОВ Кондращенко, АО Атинян
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
32017
Особенности поведения ротационного и вибрационного бетона под нагрузкой
ВИ Кондращенко, АГ Кесарийский, ЕВ Кондращенко, ДА Гребенников
Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 90-99, 2010
32010
Конспект лекцій з курсу «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій»(для студентів 5 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти освітньо …
ОВ Кондращенко
22016
Биопластики-древесные композиционные материалы, получаемые методами биотехнологии
ВИ Кондращенко, ЕВ Тарарушкин, ЕС Горшина, АГ Кесарийский
Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 17-24, 2012
22012
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 141 …
АС Литвиненко
2
Будівельне матеріалознавство для сучасного будівництва: навч. посібник.
ОВ Кондращенко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2019
12019
Застосування сучасних методик фотограмметричного та геоінформаційного аналізу для забезпечення земельно-майнових відносин
ОВ Кондращенко, МЛ Мироненко, ДВ Шаульський
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 94-99, 2018
12018
Совершенствование методов контроля свойств материалов цементного производства
ОП Ніколаєв, ОВ Кондращенко, АЙ Здоров, ММ Кузнецова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Новітні опоряджувальні матеріали, вироби та конструкції: навч. посібник.
ОВ Кондращенко, АА Жигло
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2016
12016
Матеріалознавство: Навчальний посібник.
ОВ Кондращенко
12007
АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА
О Ніколаєв, О Кондращенко, В Кондращенко
Будівельні матеріали та вироби, 36-39, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ОВ Подвірна
2019
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти …
ЛМ Мельник, ЛВ Мельник
2019
ОСОБЕННОСТИ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА
О Ніколаєв, О Кондращенко, В Кондращенко
Будівельні матеріали та вироби, 54-57, 2018
2018
Потребительские свойства портландцемента
АП Николаев, ОВ Кондращенко, ВИ Кондращенко
Строительные материалы и изделия, 39-41, 2018
2018
НОВА ПОСТАНОВКА ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ БЕТОНОЗНАВСТВА
V Kondrashchenko, Е Kondrashchenko, G Jing, C Wang, A Yerokhina
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Нова постановка оптимізаційних задач бетонознавства
ВІ Кондращенко, ОВ Кондращенко, Г Цзин, Ч Ван, АВ Єрохіна
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському і регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем
КА Мамонов, ОВ Кондращенко, КО Метешкін, КІ Вяткін, СГ Нестеренко, ...
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 58-64, 2017
2017
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Матеріали та основи технології електронних апаратів»: для студентів напряму підготовки 6.050902 …
ВГ Дозорський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20