Юлия Разметаева; Yulia Razmetaeva; Юлія Размєтаєва; Размєтаєва Ю.С.
Юлия Разметаева; Yulia Razmetaeva; Юлія Размєтаєва; Размєтаєва Ю.С.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства_монографія
ЮС Размєтаєва
48*2013
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства
ЮС Размєтаєва
Юридический вестник, 109-112, 2006
482006
The right to resist and the right of rebellion
Y Razmetaeva
Jurisprudencija, 758-783, 2014
112014
Проблема індивідуальної та колективної безпеки у творчості Томаса Гоббса та Імануїла Канта (філософсько-правовий аспект)
ОП Дзьобань, ЮС Размєтаєва
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2005
82005
Правова активність особи як складова правової культури
ЮС Размєтаєва
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
62013
Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання
ЮС Размєтаєва
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 43-46, 2016
42016
Кібервійна: загальнотеоретичні аспекти
ЮС Размєтаєва
Вісник Академії митної служби України. Серія: Право, 12-22, 2015
42015
Соціальні та правові цінності як детермінанти позитивної правової відповідальності
ХБ Соломчак
Наше право, 27-34, 2014
42014
Толерантність і «hate speech» в інформаційну епоху
Ю Размєтаєва
Філософія права і загальна теорія права, 91-105, 2016
32016
Право на сопротивление: основные теоретические аспекты
Р Юлия
Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія …, 2014
32014
Реалізація та захист прав людини через інституції громадянського суспільства
Ю Размєтаєва
ББК 67.0 я73 A 45, 427, 2013
32013
До питання про поняття правової активності у громадянському суспільстві
ЮС Размєтаєва
Державне будівництво та місцеве самоврядування.–2012.–Випуск 23, 116-127, 2012
32012
Питання юридичного забезпечення діяльності недержавних засобів масової інформації в контексті політико-правових процесів в Україні
ЛП Погоріла
Публічне право, 242-248, 2013
12013
Правова культура і правове виховання в умовах формування громадянського суспільства
ЮС Размєтаєва
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Способы защиты прав человека в гражданском обществе
ЮС Разметаева
Проблеми законності, 2012
12012
Правова активність як чинник формування громадянського суспільства
ЮС Размєтаєва
12011
Права людини у системі інститутів громадянського суспільства: аксіологічний вимір
ЮС Размєтаєва
Актуальні проблеми держави і права, 310-313, 2008
12008
Права людини: універсальність чи культурна особливість?
ЮС Размєтаєва
видавництво" Право", 2008
12008
ІТ-КОМПАНІЇ І БОРОТЬБА З ПОРУШЕННЯМИ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ: ПРОВІДНІ ПРАКТИКИ
Ю Размєтаєва
Уп о р я д н и к ОО Уварова, 72, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БІЗНЕСУ У СФЕРІ ПРИВАТНОСТІ: ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ
Ю Размєтаєва
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20