Ткач Вікторія Олександрівна
Ткач Вікторія Олександрівна
Університет імені Альфреда Нобеля
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій
ВО Ткач
Європейський вектор економічного розвитку, 228-234, 2011
262011
Механізм формування економічної безпеки країни: монографія
ВО Ткач
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010
132010
Економічна безпека туристичної сфери України в умовах глобалізації: монографія
ВО Ткач, ОМ Корнi
Запоріжжя.–2011.–120 с, 2011
92011
Фінансова безпека підприємства: організаційно-економічний механізм керування податковими зобов’язаннями підприємств: монографія
ВО Ткач
Запоріжжя: ЗНТУ, 2011
82011
Управління економічною безпекою національної економіки: регіональні аспекти зміцнення:[монографія]
ВО Ткач
Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2011
72011
Зовнішньоекономічна безпека підприємств туристичної сфери
ВО Ткач, ОС Камушков
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_3/files …, 2010
72010
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНО БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ВО Ткач
72010
Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи
ВО Ткач
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 2011
62011
Економічна безпека України в регіональному вимірі
ВО Ткач
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму, 4, 2011
62011
Економічна безпека регіонів (Запорізька область)
ВО Ткач
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 153-160, 2009
62009
Сучасний стан розвитку ресторанного господарства Запорізької області.
Я Ткач
Європейський вектор економічного розвитку: науковий журнал., С. 232-239, 2014
32014
Оцінювання потенціалу туристичних підприємств Запорізької області
ВО Ткач, ОА Лозова
Экономика Крыма, 82-85, 2013
32013
Finansova bezpeka pidpryiemstva: orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm keruvannia podatkovymy zoboviazanniamy pidpryiemstv [monohrafiia]
VO Tkach, OS Kamushkov, VO Shevchenko
Zaporizhzhia.[In Ukrainian], 2011
32011
Сучасна система освіти в туристичній індустрії
ВО Ткач
Тернопільський національний економічний університет, 2016
22016
Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємства
ВО Ткач, ОС Камушков
Держава та регіони. Серія:«Економіка та підприємництво».–Запоріжжя, 274-280, 2011
22011
Інвестиційні показники Запорізької області з урахуванням економічної безпеки регіонів України
ВО Ткач
Держава та регіони. Серія:«Економіка та підприємництво».–Запоріжжя, 204-208, 2009
22009
Methodology of evaluating economic losses resulting from partial loss of the air ecosystem’s assimilative capacity
O Suhina, S Shults, V Tkach, N Popadynets, O Kamushkov
Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1), 188-198, 2019
12019
Модель прогнозування економічної безпеки через чистий продукт туристичних підприємств Запорізької області
ВО Ткач, ОС Камушков
Бізнес-навігатор, 265-270, 2013
12013
Проблеми обслуговування туристів на залізничному транспорті
ОІП В. О. Ткач
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2012
12012
Основні принципи і особливості формування організаційного механізму управління цільовою комплексною програмою
ВО Ткач
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20