Iryna Kobyakova
Iryna Kobyakova
Sumy State University, Department of Germanic Philology
Подтвержден адрес электронной почты в домене gf.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі.[укр.]: Монографія
ІК Кобякова
Нова Книга, 2007
502007
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти
СО Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна, СА Швачко, ТА Анохина, ...
Видавництво СумДУ, 2007
152007
Вступ до мовознавства
СО Швачко, ІК Кобякова, СА Швачко, ИК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2003
152003
Teaching translation: Objectives and methods
IK Kobiakova, SO Shvachko
National Technical University of Ukraine" Kyiv Polytechnic Institute", 2016
122016
Концептуалізація та категорізація гумору
ІК Кобякова, ИК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2006
102006
Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти
ІК Кобякова, ИК Кобякова, ВМ Столяренко, ВН Столяренко
Видавництво СумДУ, 2008
92008
Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструктів (в англомовних фразеологізмах)
ІК Кобякова, ИК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2007
72007
Особенности реализации языкотворческой функции в английских текстах малого жанра
ИК Кобякова
Дис.… канд. филол. наук, 1996
71996
Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти
СО Швачко, СА Швачко, СВ Баранова, СВ Баранова, ІК Кобякова, ...
Видавництво СумДУ, 2007
62007
Статус культурем в текстах малого жанра
СА Швачко, ИК Кобякова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 148-153, 2004
62004
Verbalization of humorous texts
IK Kobiakova
Published by International Academy of Science and Higher Education, 2013
52013
Навчати перекладу
ІК Кобякова, ИК Кобякова
Вид-во СумДУ, 2013
52013
Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту QUANTITY в англійській мові
ІК Кобякова, ИК Кобякова, ОІ Єгорова, ОИ Егорова
52011
Про деякі аспекти мовотворчої функції
СО Швачко, СА Швачко, ІК Кобякова, ИК Кобякова
Studia Germanica et Romanica, 2004
52004
Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови
СО Швачко, СА Швачко, ІК Кобякова, ИК Кобякова
Видавництво" Рута", 2004
52004
Реализация лингвокреативной функции в английских текстах малого жанра
ИК Кобякова
Дисс... канд. фил. наук-Киев, 1996
51996
Введение в сравнительную типологию номинативных и коммуникативных единиц английского, русского и украинского языков
ІК Кобякова, ИК Кобякова, СО Швачко, СА Швачко
Сумской государственный университет, 2017
42017
Семантические модификации английских квантитативных единиц
СО Швачко, СА Швачко, ІК Кобякова, ИК Кобякова
Кемеровский государственный университет, 2013
42013
Экстериоризация когнитивного опыта (на материале номинаций природных явлений)
СА Швачко, ИК Кобякова
Культура народов Причерноморья, 2006
42006
Поверхнева та глибинна структури текстів: типологічні аспекти
ІК Кобякова, ИК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2008
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20