Iryna Kobyakova
Iryna Kobyakova
Sumy State University, Department of Germanic Philology
Подтвержден адрес электронной почты в домене gf.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі.[укр.]: Монографія
ІК Кобякова
Нова Книга, 2007
582007
Teaching translation: Objectives and methods
IK Kobiakova, SO Shvachko
National Technical University of Ukraine" Kyiv Polytechnic Institute", 2016
192016
Вступ до мовознавства
СО Швачко, ІК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2003
172003
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти
СО Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна
Видавництво СумДУ, 2007
162007
Концептуалізація та категорізація гумору
ІК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2006
122006
Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти
ІК Кобякова, ВМ Столяренко
Видавництво СумДУ, 2008
92008
Навчати перекладу
ІК Кобякова
Вид-во СумДУ, 2013
72013
Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструктів (в англомовних фразеологізмах)
ІК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2007
72007
Особенности реализации языкотворческой функции в английских текстах малого жанра
ИК Кобякова
Дис.… канд. филол. наук, 1996
71996
Verbalization of humorous texts
IK Kobiakova
Published by International Academy of Science and Higher Education, 2013
62013
Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту QUANTITY в англійській мові
ІК Кобякова, ОІ Єгорова
62011
Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти
СО Швачко, СВ Баранова, ІК Кобякова, ОМ Медвідь, НІ Чернюк
Видавництво СумДУ, 2007
62007
Статус культурем в текстах малого жанра
СА Швачко, ИК Кобякова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 148-153, 2004
62004
Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови
СО Швачко, ІК Кобякова
Видавництво" Рута", 2004
62004
Відображення гендерних відносин в англійських текстах малого жанру
ІК Кобякова
Проблеми зіставної семантики.–К.: Вид. центр КНЛУ, 393-399, 2002
62002
Вступ до мовознавства: Посібник
СО Швачко, ІК Кобякова
Вінниця: Фоліант, 2005
52005
Про деякі аспекти мовотворчої функції
СО Швачко, ІК Кобякова
Studia Germanica et Romanica, 2004
52004
The Challenges of Legal Texts Translation in Terms of European Integration
I Kobyakova, M Habenko
Філологічні трактати, 39-45, 2017
42017
Введение в сравнительную типологию номинативных и коммуникативных единиц английского, русского и украинского языков
ИК Кобякова, СА Швачко
Сумской государственный университет, 2017
42017
Малі тексти англомовного художнього дискурсу: типологічні аспекти
СО Швачко, ІК Кобякова
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня …, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20