Подписаться
Пугаченко Ольга Olga Pugachenko Olha Puhachenko Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Пугаченко Ольга Olga Pugachenko Olha Puhachenko Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Центральноукраїнський національний технічний університет, (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), ФОФ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Знання, 2009
283*2009
Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2012
202012
Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2013
162013
Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2009
13*2009
Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами
ОБ Пугаченко
Одеський державний економічний університет, 2008
132008
Особливості аудиту інформаційних систем і технологій
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
122009
Організація і методика податкових перевірок: навчальний посібник
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Дніпро: Середняк ТК, 2020
92020
Організаційні проблеми та можливості поглиблення взаємозв’язку функції обліку з іншими функціями управління процесами сфери матеріального забезпечення
ОБ Пугаченко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 218-222, 2010
82010
Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами
ОБ Пугаченко
Економіка: реалії часу, 135-141, 2015
72015
Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія
ГМ Давидов, ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014
7*2014
Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
62014
Податковий контроль як інструмент запобігання тіньовій економіці
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Стратегічні пріоритети детінізації України у системі економічної безпеки …, 2014
52014
Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2013
42013
Страхові резерви: порядок формування, облік, внутрішній контроль
О Пугаченко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 51-63, 2017
32017
Економічний зміст поняття логістика
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень з економічних питань
ОБ Пугаченко, СС Косенко, МВ Бабій
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 39, 2021
22021
Порядок проведення судових експертиз з питань оподаткування
ОБ Пугаченко
Здоров’я та суспільство : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2020
22020
Визначення терміну «кадровий аудит»
ОБ Пугаченко, ЮО Пуліковська
РВЛ ЦНТУ, 2020
22020
Методичні підходи до внутрішнього контролю запасів
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
KONZEPTUELLE GRUNDSÄTZE DES WIRTSCHAFTSWACHSTUMS BEI DER GLOBALISIERUNG …, 2016
2*2016
Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект
О Пугаченко, Т Фоміна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 69-84, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20