Пугаченко Ольга Olga Pugachenko Olha Puhachenko Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Пугаченко Ольга Olga Pugachenko Olha Puhachenko Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Центральноукраїнський національний технічний університет, (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), ФОФ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Знання, 2009
266*2009
Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
142012
Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2009
11*2009
Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами
ОБ Пугаченко
Одеський державний економічний університет, 2008
102008
Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
82013
Організаційні проблеми та можливості поглиблення взаємозв’язку функції обліку з іншими функціями управління процесами сфери матеріального забезпечення
ОБ Пугаченко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 218-222, 2010
82010
Особливості аудиту інформаційних систем і технологій
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
72009
Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія
ГМ Давидов, ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014
6*2014
Організація і методика податкових перевірок: навчальний посібник
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Дніпро: Середняк ТК, 2020
52020
Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами
ОБ Пугаченко
Економіка: реалії часу, 135-141, 2015
42015
Податковий контроль як інструмент запобігання тіньовій економіці
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Стратегічні пріоритети детінізації України у системі економічної безпеки …, 2014
42014
Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
42013
Економічний зміст поняття «логістика»
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
Визначення терміну «кадровий аудит»
ОБ Пугаченко, ЮО Пуліковська
РВЛ ЦНТУ, 2020
22020
Страхові резерви: порядок формування, облік, внутрішній контроль
О Пугаченко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 51-63, 2017
22017
Методичні підходи до внутрішнього контролю запасів
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
KONZEPTUELLE GRUNDSÄTZE DES WIRTSCHAFTSWACHSTUMS BEI DER GLOBALISIERUNG …, 2016
2*2016
Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект
О Пугаченко, Т Фоміна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 69-84, 2016
22016
Процедури тестування в аудиті операцій з виробничими запасами
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Завдання обліку в умовах його інтеграції з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко
Актуальні проблеми побудови сучасної обліково-аналітичної системи …, 2008
2*2008
Тести внутрішнього контролю: прикладний аспект
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, 22-27, 2006
2*2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20