Пугаченко Ольга Pugachenko Olga Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Пугаченко Ольга Pugachenko Olga Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
НазваПосиланняРік
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Знання, 2009
225*2009
Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
142012
Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
72013
Організаційні проблеми та можливості поглиблення взаємозв’язку функції обліку з іншими функціями управління процесами сфери матеріального забезпечення
ОБ Пугаченко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
7*2010
Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2009
7*2009
Особливості аудиту інформаційних систем і технологій
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
6*2009
Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами
ОБ Пугаченко
Одеський державний економічний університет, 2008
62008
СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ
О Пугаченко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації, 51-63, 2017
22017
Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект
О Пугаченко, Т Фоміна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 69-84, 2016
22016
Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія
ГМ Давидов, ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 200 с., 2014
2*2014
Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
22013
Процедури тестування в аудиті операцій з виробничими запасами
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Завдання обліку в умовах його інтеграції з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко
Актуальні проблеми побудови сучасної обліково-аналітичної системи …, 2008
2*2008
Організаційна структура системи матеріального забезпечення з метою інтеграції обліку з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
12015
Лізингова діяльність: історія виникнення та розвитку
СП Ніколаєва, ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків податку на додану вартість
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІІI міжнародної науково …, 2012
1*2012
Економічний зміст поняття «логістика»
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Оцінка запасів згідно національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2004
12004
Облік страхових резервів
ОБ Пугаченко
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІІ …, 2019
2019
Визначення поняття «страхові резерви» та аналіз їх розміщення
ОБ Пугаченко
Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20