Пугаченко Ольга Pugachenko Olga Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Пугаченко Ольга Pugachenko Olga Пугаченко ОБ Пугаченко Ольга Борисівна
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Знання, 2009
238*2009
Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
142012
Особливості аудиту інформаційних систем і технологій
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
9*2009
Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів
ОБ Пугаченко
КНТУ, 2009
8*2009
Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
72013
Організаційні проблеми та можливості поглиблення взаємозв’язку функції обліку з іншими функціями управління процесами сфери матеріального забезпечення
ОБ Пугаченко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 218-222, 2010
7*2010
Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами
ОБ Пугаченко
Одеський державний економічний університет, 2008
62008
СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ
О Пугаченко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації, 51-63, 2017
22017
Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект
О Пугаченко, Т Фоміна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 69-84, 2016
22016
Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія
ГМ Давидов, ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014
2*2014
Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
22013
Економічний зміст поняття «логістика»
O Pugachenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
22012
Процедури тестування в аудиті операцій з виробничими запасами
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Завдання обліку в умовах його інтеграції з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко
Актуальні проблеми побудови сучасної обліково-аналітичної системи …, 2008
2*2008
Організаційна структура системи матеріального забезпечення з метою інтеграції обліку з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
12015
Лізингова діяльність: історія виникнення та розвитку
СП Ніколаєва, ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків податку на додану вартість
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІІI міжнародної науково …, 2012
1*2012
Оцінка запасів згідно національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
ОБ Пугаченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2004
12004
Удосконалення організації процесу матеріального забезпечення через інтеграцію обліку з іншими функціями управління
О Пугаченко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 187-199, 2020
2020
Визначення терміну «кадровий аудит»
ОБ Пугаченко, ЮО Пуліковська
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20