Семикіна Марина Валентинівна (Семикина Марина Валентиновна, Semykina Maryna Valentynivna)
Семикіна Марина Валентинівна (Семикина Марина Валентиновна, Semykina Maryna Valentynivna)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання
МВ Семикіна
Кіровоград: ПіК 426, 2003
1672003
Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики
ДП Богиня, МВ Семикіна
К.: Шторм 382, 2003
1282003
Трудовий менталітет у системі мотивації праці
ДП Богиня, МВ Семикіна
Кіровоград: Поліграф-Терція, 209-210, 2002
822002
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград: Степ 212, 2002
802002
Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання
МВ Семикіна
Кіровоград: ПВЦ «Мавік, 2004
592004
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
К.: Ін-т економіки НАНУ, 2001
56*2001
Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання
МВ Семикіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
452010
Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці/Відп. ред. ВВ Онікієнко
МВ Семикіна
Кіровоград: ПВЦ" Мавік, 2004
432004
Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці/Відп. ред. ВВ Онікієнко
МВ Семикіна
Кіровоград: ПВЦ" Мавік, 2004
432004
Конкуренція і конкурентоспроможність на ринку праці: методологія визначення
МВ Семикіна
422008
Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та протиріччя
МВ Семикіна
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 197-200, 2009
412009
Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії
МВ Семикіна, НА Іщенко, МО Родіонова
КОД, 2009
412009
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання. Монографія (За ред. Семикіної МВ)
МВ Семикіна, ОО Смірнов
Кіровоград:«КОД, 2008
382008
Інтелектуальний потенціал та його роль у національній економіці
МВ Семикіна, ВІ Гунько
НАПКС, 2011
362011
Економічна мотивація інвестування в розвиток людського капіталу підприємства
МВ Семикіна
НАУ, 2008
352008
Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики
ДП Богиня
К.: Ін-т економіки НАН України, 1997
331997
Нова парадигма мотивації праці в системі розвитку соціально-трудових відносин
МВ Семикіна
322011
Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища
МВ Семикіна
Регіональні перспективи, 234-236, 2002
282002
Мотивація ефективної зайнятості: пошук оптимальної стратегії
НАІ М.В. Семикіна
Кіровоград: КОД, 2012
262012
Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці
МВ Семикіна
232004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20