Підписатись
Леся Гуцан (Lesia Hutsan  )
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід у сучасній освіті
ЛА Гуцан
Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних …, 2013
252013
Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу
ЛА Гуцан, ОЛ Морін, ЗВ Охріменко, ОМ Пархоменко, ЛІ Гриценок, ...
Друкарня Мадрид, 2016
16*2016
Виховання у молодших школярів позитивного ставлення до традицій і звичаїв українського народу у процесі художньо-трудової діяльності
ЛА Гуцан
Дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед.. наук). Інститут проблем виховання АПНУ …, 2005
142005
Особливості професійного самовизначення учнівської молоді в умовах профільного навчання
ЛА Гуцан
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук …, 2011
122011
Гра як засіб пропедевтичної профорієнтаційної роботи
Л Гуцан
Початкова школа 9, 51-53, 2005
112005
Компетентнісно спрямована освіта–сучасний орієнтир навчально-виховного процесу
ЛА Гуцан
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
92014
Проблема трудового виховання особистості в історичному вимірі
ЛА Гуцан
Інноваційна педагогіка 1 (10), 167-172, 2019
72019
Автентична основа трудового виховання молодших школярів
Л Гуцан
Початкова школа, 53-55, 2004
72004
Виховання в молодших школярів ціннісного ставлення до праці
ЛА Гуцан
Зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф.«Педагогіка та …, 2017
62017
Особливості організації профільного навчання і професійної підготовки учнівської молоді в умовах освітнього округу
ЛА Гуцан
" НАІР", 2014
62014
Компетентнісний підхід в освіті
ЛА Гуцан
Проблеми, поняття, інструментарій. Зарубіжна література 27, 16-28, 2006
62006
Теоретичне підгрунтя дефiнiцiї «цiннicне ставлення до працi» у контекстi змiсту трудового виховання молодших школярiв
ЛА Гуцан
Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за …, 2018
52018
Етнодизайн українських трудових традицій і звичаїв
ЛА Гуцан
Початкова школа, 18-19, 2003
52003
Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів в умовах модернізації системи освіти
ЛА Гуцан
НАІР, 2018
42018
Трудове виховання в сучасній початковiй школi
ЛА Гуцан
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2017
32017
Використання народних традицій у формуванні позитивного ставлення молодших школярів до праці як важливої складової формування громадянськості учня
ЛА Гуцан
Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні …, 2017
32017
Сучасні проблеми професійного самовизначення учнівської молоді
ЛА Гуцан
Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення …, 2011
32011
THE DEVELOPMENT OF MANUAL SKILLS IN ARTISTIC AND PRODUCTIVE ACTIVITIES: FROM EARLY AGE TO PRIMARY SCHOOL AGE.
V Ragozina, L Hutsan, O Morin
Mistectvo ta Osvita/Arts & Education, 2019
22019
Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти
ЛА Гуцан, ЛІ Гриценок, ОЛ Морін, ЗВ Охріменко
ТОВ «Імекс-ЛТД», 2019
22019
Проблеми професійної орієнтації старшокласників: англійський досвід та українські реалії
Г Вороніна, Л Гуцан
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 24-35, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20