Виктория Доброва
Виктория Доброва
Национальный фармацевтический университет, кафедра клинической
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз та дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні
ВЄ Доброва, КО Зупанець, КЛ Ратушна
Клінічна фармація, 4-10, 2014
292014
Методичні засади управління даними та обробки результатів клінічних випробувань відповідно до сучасних вимог
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, ВЕ Доброва, ИА Зупанец
142011
Теоретические аспекты планирования измерительных экспериментов при проведении клинических испытаний лекарственных средств
ВЕ Доброва
Системи обробки інформації, 145-147, 2010
122010
Mathematical modeling of devices for measuring of laser radiation characteristics by wire grids
NG Kokody, DN Kokody, SV Pogorelov, VE Dobrova, VA Timanyuk, ...
6th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling …, 2004
102004
Теоретичні підходи до оцінки та розрахунку невизначеностей результатів клінічних випробувань
ВЄ Доброва, ІА Зупанець
92011
Розробка моделі організації клінічних випробувань генеричних лікарських засобів
ІА Зупанець, МГ Старченко, ВЄ Доброва
Запорожский медицинский журнал, 23-27, 2011
82011
та ін. Методологічні принципи організації системи управління даними у клінічних випробуваннях: Метод. рекоменд
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, АМ Мороз
Х.: ФОП Петров ВВ, 2012.–36 с, 2012
72012
Теоретичні аспекти планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів
ВЄ Доброва, ВЕ Доброва
72010
Протоколи провізора (фармацевта)—важлива складова системи стандартизації медичної допомоги
ІА Зупанець, ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, НВ Бездітко, ВЄ Доброва, ...
52015
АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ РИСКОВ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ В КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
ВЄ Доброва, КО Зупанець, КЛ Ратушна
Клінічна фармація 18 (1), 4-10, 2014
52014
Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні
КО Зупанець, КЛ Ратушна, ВЄ Доброва, ОО Андрєєва, ЕА Зупанец, ...
52014
Наукове обгрунтування ролі стандартних операційних процедур у системі забезпечення якості клінічного випробування лікарських засобів
ВЄ Доброва, КО Зупанець, КЛ Ратушна
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 23-28, 2013
52013
Розробка методики статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних досліджень
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, ВЕ Доброва, ИА Зупанец
52010
The analysis of specialists' opinion on the implementation of concept of risk management in clinical trials of drugs
EA Zupanets, VY Dobrova
Zaporozhye Medical Journal, 93-98, 2016
42016
Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів
КО Зупанець, ВЄ Доброва, ЕА Зупанец, ВЕ Доброва
Запорізький державний медичний університет, 2016
42016
Концептуальні положення щодо управління ризиками у клінічному випробуванні лікарських засобів на місці проведення дослідження
КО Зупанець, ВЄ Доброва, ЕА Зупанец, ВЕ Доброва
42015
Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies
KO Zupanets, VY Dobrova, AV Zajchenko, OV Dorovskyy
42015
Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу
КО Зупанець, КЛ Ратушна, ВЄ Доброва, ЕА Зупанец, КЛ Ратушная, ...
42015
Обґрунтування та розробка лінійної моделі спостережень при клінічних випробуваннях
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, ВЕ Доброва, ИА Зупанец
42012
Аналіз взаємозв'язку нелікувальних факторів при оцінці клінічних показників у клінічному випробуванні
ВЄ Доброва, КЛ Гляпа, ВЕ Доброва
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20