Виктория Доброва
Виктория Доброва
Национальный фармацевтический университет, кафедра клинической
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз та дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні
ВЄ Доброва, КО Зупанець, КЛ Ратушна
Клінічна фармація, 4-10, 2014
242014
Методичні засади управління даними та обробки результатів клінічних випробувань відповідно до сучасних вимог
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, ВЕ Доброва, ИА Зупанец
102011
Mathematical modeling of devices for measuring of laser radiation characteristics by wire grids
NG Kokody, DN Kokody, SV Pogorelov, VE Dobrova, VA Timanyuk, ...
6th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling …, 2004
92004
та ін. Методологічні принципи організації системи управління даними у клінічних випробуваннях: Метод. рекоменд
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, АМ Мороз
Х.: ФОП Петров ВВ, 2012.–36 с, 2012
72012
Розробка моделі організації клінічних випробувань генеричних лікарських засобів
ІА Зупанець, МГ Старченко, ВЄ Доброва
Запорожский медицинский журнал, 23-27, 2011
72011
Теоретические аспекты планирования измерительных экспериментов при проведении клинических испытаний лекарственных средств
ВЕ Доброва
Системи обробки інформації, 145-147, 2010
72010
АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ РИСКОВ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ В КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
ВЄ Доброва, КО Зупанець, КЛ Ратушна
Клінічна фармація 18 (1), 4-10, 2014
52014
Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні
КО Зупанець, КЛ Ратушна, ВЄ Доброва, ОО Андрєєва, ЕА Зупанец, ...
52014
Теоретичні підходи до оцінки та розрахунку невизначеностей результатів клінічних випробувань
ВЄ Доброва, ІА Зупанець
52011
Протоколи провізора (фармацевта)—важлива складова системи стандартизації медичної допомоги
ІА Зупанець, ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, НВ Бездітко, ВЄ Доброва, ...
42015
Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies
KO Zupanets, VY Dobrova, AV Zajchenko, OV Dorovskyy
42015
The analysis of specialists' opinion on the implementation of concept of risk management in clinical trials of drugs
EA Zupanets, VY Dobrova
Zaporozhye Medical Journal, 93-98, 2016
32016
АнАліз стАну впровАдження протоколів провізорА (фАрмАцевтА) у прАктичну діяльність Аптечних зАклАдів укрАїни
ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, ВЄ Доброва, ВВ Пропіснова, ...
32015
Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу
КО Зупанець, КЛ Ратушна, ВЄ Доброва, ЕА Зупанец, КЛ Ратушная, ...
32015
Наукове обгрунтування ролі стандартних операційних процедур у системі забезпечення якості клінічного випробування лікарських засобів
ВЄ Доброва, КО Зупанець, КЛ Ратушна
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 23-28, 2013
32013
Розробка методики статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних досліджень
ВЄ Доброва, ІА Зупанець, ВЕ Доброва, ИА Зупанец
32010
Теоретичні аспекти планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів
ВЄ ДоброВа
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 6-11, 2010
32010
Тези докл. научн. конф.«
ВЕ Доброва, ЛМ Должикова, ЕА Малоштан
Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства, 45-49, 2009
32009
Статистичне забезпечення клінічного дослідження переносимості препарату" Альтабор"
ВЄ Доброва, МГ Старченко, ТВ Саєнко
32009
Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату АЛЬТАБОР
ВЄ Доброва, MГ Старченко, ТВ Саєнко
Клиническая информатика и телемедицина, 75-80, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20