Наталія Олексіївна Волошина
Наталія Олексіївна Волошина
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нанотехнологія у ветеринарній медицині
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, ВГ Каплуненко
Ужгород: Поліграфцентр «Ліра, 186-187, 2009
442009
Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, НМ Хомин, ВГ Каплуненко, МВ Косінов, ...
К.: Діа, 2009
182009
Загальна екологія та неоекологія. Навчальний посібник
НО Волошина
К. НПУ ім.. МП Драгоманова, 2015
142015
Перспективи застосування наночасток металів у ветеринарній ме дицині
НО Волошина, ОФ Петренко, ВГ Каплуненко, МВ Косінов
Ветеринарна медицина України, 32, 2008
132008
Перспективи застосування колоїдів наночастинок металів у ветеринарній медицині
Н Волошина, В Каплуненко, М Косінов
Вет. мед. України, 32-34, 2008
132008
Спосіб вибору методу детоксикаційної терапії
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Патент України на винахід 74280, G01N33, 2005
102005
Toxocara canis – bioindicator of parasitic soil contamination of technogenically transformed territories
VN Stets G.
The Advanced Science Journal, 2016
82016
Здобутки нанотехнологiї в лiкуваннi та профiлактицi хвороб тварин. Нановетеринарiя (впровадження iнновацiйних технологiй) та iн.; под ред. ВБ Борисевича
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, НМ Хомин, ВГ Каплуненко, МВ Косiнов, ...
82009
Ветеринарний санітарно-паразитологічний моніторинг території тваринницьких господарств
НО Волошина
Зб. наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту, 87-91, 2007
82007
Паразитарна система: її екологічна сутність
Н Волошина
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012. Вип 60, 215-221, 2012
72012
Спосіб діагностики етіологічного чинника токсемії. Патент України на винахід № 76227 G01N 33/48, A61B10/00; 17.07. 2006
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Бюл, 1-16, 2006
72006
Екологічні аспекти профілактики паразитарного забруднення на антропогенно трансформованих територіях (на прикладі нематод)
НО Волошина
Чернівці, 2011, 0
7
Паразитарне забруднення довкілля збудниками підряду Ascaridata та його взаємозв’язок із інвазованістю тварин [Електронний ресурс]
НО Волошина
Наукові доповіді НУБіП.–2010.–Вип 1 (17), 2010-1, 0
7
Чутливість збудників стронгілятозів тварин до впливу наночастинок металів
НО Волошина
науковий вісник НУБіП України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека …, 2010
62010
Порівняння овоцидної ефективності наночасток деяких металів як дезінвазійних засобів
НО Волошина
Вестник зоологии, 2010
62010
Екологічні аспекти формування паразитарного забруднення на урбанізованих територіях
НО Волошина, ПЯ Кілочицький
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 2 …, 2010
52010
Дезінвазійна дія наночасток металів на ооцисти еймерій кролів
НО Волошина, НА ООЦИСТЫ
Актуальні питання біології, екології та хімії 1 (3), 42-47, 2009
52009
Особливості впливу наночасток олова на яйця Ascaris suum
НО Волошина
Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія 93, 81-84, 2009
52009
Ветеринарно-санітарна паразитологія у сучасному птахівництві
НО Волошина
Сучасне птахівництво, 14-18, 2007
52007
Екологічні особливості функціонування агроекосистем України за впливу кліматичних чинників
ГП Довгаль, НО Волошина
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 109-116, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20